Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Motivation at School Through ICT’s and Innovative Educational Methods

http://www.paikuse.ee/documents/876155/14952621/Postipaunoktoober2017õige.compressed.pdf/0a8d7519-dfa7-469f-8895-8fd4d2399b18

 https://drive.google.com/file/d/1CabFJmPXMthaWVUAQokQAqbTY7qW231j/view

httphttps://erasmusplusmotivat.wixsite.com/ictss://drive.google.com/open?id=1jGCQG0t4fTXJMV0ygPRmq4D7lwVUA_72

https://www.facebook.com/motivationerasmus/

https://www.youtube.com/channel/UCB3ZjBoQqzYLxnLeKVBKJ_Q

ERASMUS PLUSSIGA UUEL RINGIL

Läbi Erasmus+ rahastab Euroopa Liit koolidevahelisi koostööprojekte alates 2015. aastast. Selline rahastusperiood kestab seitse aastat. Kuna  kaks käesolevat projekti lõpevad sel aastal, esitas Paikuse Põhikool kevadel uusi taotlusi. Meil läks õnneks, sest rahastuse said kolm uut projekti ja peale selle on veel üks projekt jätkumas.

Septembrikuu lõpus toimus ühe uue projekti “Motivation at School Through ICT’s and Innovative Educational Methods” esimene kohtumine Lissabonis, Portugalis. Projekt keskendub IT kasutamisele õppetöös, õpetajate ja õpilaste motiveerimisele kasutada rohkem IT võimalusi õppekava rakendamisel. Projekt kestab kaks aastat.

Projekti esimesne kohtumine toimus Agrupamento de Eskolas do Barreiro koolis, mis asub Pürenee poolsaare pikima jõe, Tejo paremkaldal. Koolis tutvuti Portugali haridussüsteemiga ja igapäevase koolieluga. Barreiro põhikoolis on 1200 õpilast ja 40 õpetajat. Kool on nagu enamus lõunamaakoole – tarastatud kooliõue ja valvuriputkaga ning lukustatava väravaga. Vahetundides on õpilased kooliõues. Seda soodustab ka 11 kuud kestev päikeseline ilm, vaid jaanuar olevat vihmane ja lund polevat seal nähtud. Õppeained on Portugalis samad, mis meilgi. Huvitav oli vaadata nn tuleviku arvutiklassi, mis oli sisustatud taristu viimase sõna järgi. Koolilõuna eest peavad õpilased maksma (2.- eur). Koolipäevad on vanematel õpilastel kontrastselt erineva pikkusega, nt esmaspäeval lõpeb päev kell pool seitse õhtul. Päeva keskel on neil tunnine vahetund.

Koosolekutel saadi tuttavaks partnerkoolide esindajatega ja kooskõlastati edasine tegevuskava. Partnerkoolideks on peale Portugali koolid Belgiast, Itaaliast, Iiri Vabariigist ja Horvaatiast. Kohtumiste vahepealsel ajal on kõigil kohustus teha kokkulepitud kodutöid. Selle projekti suur osa on seotud õpilaste osavõtuga külastustest. Neljast kohtumisest võtavad igast riigist osa kolm õpilast, mis tähendab seda, et kohtumisteks peavad õpilased valmistuma ja kohtumistel ka oma tehtud töödega esinema.

Järgmine kohtumine toimub 20.-25. novembril Belgias, kuhu on oodatud igast partnerkoolist kolm õpilast ja kaks õpetajat.

Kohtumise ametlikule osale lisandus ka põgus tutvus võõrustava maaga. Elamuseks kujunes sõit mööda Euroopa pikimat silda (Vasco da Gama sild, 17,2 km) üle Tejo jõe, mis suubub Atlandi ookeani. Meelde jääb Sintra linn – väikeset mägikülast kasvanud turistide meelispaik. Jalad saime märjaks Atlandis. Muinasjutuline paik on Pina loss (Portugali kuningate suveresidents), mis olevat andnud inspiratsiooni Walt Disney’le.

Projekti esimesel kohtumisel käisid õp Sirle Varkentin ja Kersti Rohtmets.

Kersti Rohtmets

projekti koordinaator

Portugal_1
Portugal (1)

Portugal_2

Koolinädal koolist kaugel

20. novembril saabus Paikuse PK õpilaste ja õpetajate delegatsioon Belgiasse Libramonti, et kaasa lüüa järjekordses põnevas projektis. Esimesel tööpäeval toimusid grupitööd ja tutvumismängud, kuulati osavõtvate maade õpilaste esitlusi oma riikidest ja koolidest ning osaleti viktoriinis nähtu-kuuldu kohta. Projekti vältel saadi ka vahvaid kultuurielamusi ja laiendati silmaringi. Nii külastati näiteks Bastogne Sõjamuuseumi, Namuri tsitadelli ja parfüümimuuseumi. Ja siis taas tööle – logo hääletus, film partnerriikidest, mis tuli õpilastel ise teha ja muidugi harjumuspärased workshops, teamworks ja muud vahvad tegevused, mis juba inglise keeles harjumuspäraselt sujusid. Viimase projektipäeva õhtul toimus loomulikult ka pidu. Õpilased elasid peredes. Oli põnev koolinädal kaugel kodukoolist.

Ülevaate edastas õp S. Varkentin

be

https://prezi.com/view/m/2RlCUxjMlvYpTEYgyKQQ/

Paikuse Põhikooli õpilaste kogemusreis Horvaatiasse

Veebruari viimasel nädalal esindati Paikuse Põhikooli Erasmus+ projektis MOTIVATION AT SCHOOL THROUGH ICT’S AND INNOVATIVE EDUCATIONAL METHODS Zagrebis.

Paikuse Põhikooli arendusjuht Anne Kalmus ja õpetaja Sirle Varkentin koos 8.a klassi õpilaste Jasper Raadi, Simon Talve ja Taimo-Sten Ojasaluga külastasid Zagrebis asuvat Osnovna škola Gornje Vrapčet. Kodutööna valmis presentatsioon horvaatia kirjandusest, mida esitleti ja koostati koos teiste partnerriikide esitlustega üheks tervikuks, kasutades erinevaid IT keskkondi. Õpilased osalesid mitmetes töötubades, kus rahvusvahelistes töörühmades valmisid arvutipõhised esitlused nii fotojahist kui tulevikuleiutistest. Peale uute nutiteadmiste omandamise tutvuti fotojahti pidades Zagrebiga, käidi Krapina Neandertallaste muuseumis, osaleti võistlusmängudes ja suheldi eakaaslastega Portugalist, Iirimaalt, Horvaatiast, Itaaliast ja Belgiast. Euroopat vallutanud külm ei seganud omandamast uusi IT teadmisi, suhtlemist eakaaslastega inglise keeles ega kogemast elu vahetusõpilasena horvaadi peres. Elamusi, kogemusi ja uusi teadmisi toodi kaasa kuhjaga.

õp Sirle Varkentin

see

https://view.genial.ly/5b1e16c3cb138502028f348c/itc

 

Estonian recipe

https://issuu.com/sirlevarkentin3/docs/minced_meat_sauce_and_mashed_potato

Püha Patricku päev Iirimaal

Märtsi keskpaigas esindati Paikuse Põhikooli Erasmus+ projektis “Motivation at School Through Ict’s and Innovative Educational Methods” raames Iirimaal Kerrys. Paikuse Põhikooli õppejuht Anne Kalmus ja õpetaja Sirle Varkentin koos 9. klassi õpilaste Andres Kooli, Klayd Tamme ja Mirko Mustaga külastasid Iirimaal Kerry maakonda ja seal asuvat Killorglini partnerkooli. Projektitöös keskenduvad partnerkoolid infotehnoloogia kasutamisele õppetöös. Õpilased osalesid töötubades, kus rahvusvahelistes töörühmades valmisid videoesitlused ja kinnistati teadmisi partnerriikide geograafiast. Peale uute teadmiste ja oskuste omandamise osaleti Püha Patricku paraadil, käidi Killarney rahvuspargis ning Muckrossi aedades. Elamusi, kogemusi ja uusi teadmisi toodi kaasa kuhjaga, õpilastele meeldis Iiri peres elamine, kus kogeti igapäevaelu ja üleüldist kultuuri. Suurima elamusena tõid õpilased veel välja kostümeeritud Püha Patricku päeva paraadi, torupillimuusika ning imelisi vaateid Atlandi ookeani rannikult.

õp Sirle Varkentin