Koolielu

KODUKORD


Koolis austavad õpetajad, õpilased ja vanemad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja nende vanemate ning kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, turvalisuse ja vara kaitstuse. Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamise põhimõtted.

 

Paikuse Kooli kodukord

Koolis austavad õpetajad, õpilased ja vanemad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja nende vanemate ning kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid. Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, turvalisuse ja vara kaitstuse. Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamise põhimõtted.

 

Paikuse Kooli kodukord