Projektid

Teeme +


Paikuse Põhikool esitas 2016. aasta novembris SA Archimedes’le tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” taotlusvoorus taotluse projekti „LTT valdkonna huviringide käivitamine Paikuse Põhikoolis 01.05.2017–31.08.2020“ rahastamiseks.

Kokku esitati 108 taotlust, millest rahuldati 23 taotlust. Paikuse Põhikooli taotlus rahuldati summas 36 019 €.

Elukestva õppe strateegias on olulisel kohal matemaatiline ja loodusteaduslik kirjaoskus ning digipädevus. Sellest lähtudes on projekti eesmärgiks:

 • populariseerida Paikuse kooli õpilaste hulgas LTT (loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonda;
 • kasutada õppimisel ning õpetamisel kaasaegseid õppemeetodeid ja vahendeid;
 • õppevahendite soetamine, et kaasajastada õpikeskkonda;
 • õpikeskkonna loomine, mis aitab õpilastes digivahendite abiga arendada loovust ja loogikat ning toimetulekut digitehnoloogiaga kiiresti muutuvas ühiskonnas;
 • õppijakeskne lähenemine;
 • tehniliste erialade propageerimine;
 • õpetada lapsi mõtlema ning probleeme lahendama;
 • suunata õpilasi jätkama õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumides.

Projektis osalevad erinevate kooliastmete õpilased ning kokku alustab tööd 8 erinevat LTT huviringi: Heureka, Avastusõpe, Inimene, Robootika, Esimesed katsetused keemias, Sissejuhatus füüsikasse, Tee oma esimesed äpid ja Esimesed avastused geograafias.

Projekti eeldatav tulemus:

 • suureneb õpilaste arv, kes jätkavad õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumis;
 • Paikuse Põhikoolis on käivitunud LTT huviringid, mis on jätkusuutlikud ka peale projektiperioodi lõppemist.

Anne Kalmus

Paikuse PK direktor

 

Paikuse Põhikool esitas 2016. aasta novembris SA Archimedes’le tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+” taotlusvoorus taotluse projekti „LTT valdkonna huviringide käivitamine Paikuse Põhikoolis 01.05.2017–31.08.2020“ rahastamiseks.

Kokku esitati 108 taotlust, millest rahuldati 23 taotlust. Paikuse Põhikooli taotlus rahuldati summas 36 019 €.

Elukestva õppe strateegias on olulisel kohal matemaatiline ja loodusteaduslik kirjaoskus ning digipädevus. Sellest lähtudes on projekti eesmärgiks:

 • populariseerida Paikuse kooli õpilaste hulgas LTT (loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia) valdkonda;
 • kasutada õppimisel ning õpetamisel kaasaegseid õppemeetodeid ja vahendeid;
 • õppevahendite soetamine, et kaasajastada õpikeskkonda;
 • õpikeskkonna loomine, mis aitab õpilastes digivahendite abiga arendada loovust ja loogikat ning toimetulekut digitehnoloogiaga kiiresti muutuvas ühiskonnas;
 • õppijakeskne lähenemine;
 • tehniliste erialade propageerimine;
 • õpetada lapsi mõtlema ning probleeme lahendama;
 • suunata õpilasi jätkama õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumides.

Projektis osalevad erinevate kooliastmete õpilased ning kokku alustab tööd 8 erinevat LTT huviringi: Heureka, Avastusõpe, Inimene, Robootika, Esimesed katsetused keemias, Sissejuhatus füüsikasse, Tee oma esimesed äpid ja Esimesed avastused geograafias.

Projekti eeldatav tulemus:

 • suureneb õpilaste arv, kes jätkavad õpinguid LTT õppesuunaga gümnaasiumis;
 • Paikuse Põhikoolis on käivitunud LTT huviringid, mis on jätkusuutlikud ka peale projektiperioodi lõppemist.

Anne Kalmus

Paikuse PK direktor