Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Paikuse Kooli HEV õppijate toetamise teemalised õppepäevad

 

24.-25. ning 28. august 2023 korraldas Paikuse Kool HEV õppijate toetamise teemalised õppepäevad. Koolitus koosnes kokku 18 akadeemilise tunni mahulisest koolituste sarjast, kus käsitleti järgmisi teemasid: IAJK ja IÕK sisu ja täitmise põhimõtted, IÕK rakendamine; õppeainete vähendamine, asendamine, vabastamine; universaalsed eripedagoogilised võtted õppimise toetamisel; oskuste õpe, oskuste õppe klassi meetod; enesemääramisteooria, võimekususkumused ja nende seos õpilase õpitulemustega, õpimotivatsiooniga. Koolituse viisid läbi Kaasava Hariduse Keskuse koolitajad: Pille Korsten, Katrin Koger ja Viktoria Latova. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond.