Õppetöö

EKSAMITE AJAD


Komplekstöö:

2. klasside komplekstöö     6. mai 2021

5. klasside komplekstöö   11. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

7. klasside komplekstöö   18. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

8. klasside komplekstöö   12. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

Loovtöö

 • 9. klasside loovtööde kaitsmine 30. september 2020
 • 8. klasside loovtööde kaitsmine  26. mai 2021

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

§ 4.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Komplekstöö:

2. klasside komplekstöö     6. mai 2021

5. klasside komplekstöö   11. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

7. klasside komplekstöö   18. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

8. klasside komplekstöö   12. mai 2021 (seoses distantsõppega ei toimu)

Loovtöö

 • 9. klasside loovtööde kaitsmine 30. september 2020
 • 8. klasside loovtööde kaitsmine  26. mai 2021

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

§ 4.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026