Õppetöö

EKSAMITE, TASEMETÖÖDE JA KOMPLEKSTÖÖDE AJAD


Komplekstööd 2021/2022 õppeaastal

6. klasside eesti keele-matemaatika komplekstöö (5. klassi materjal) - 21. september 2021

8. klasside inglise keele-matemaatika komplekstöö (7. klassi materjal) - 21.september 2021

9. klasside füüsika-keemia komplekstöö (8. klassi materjal) - 7. oktoober 2021

2. klasside eesti keele-matemaatika komplekstöö - aprill-mai 2022

5. klasside inglise keele - matemaatika komplekstöö - aprill-mai 2022

7. klasside matemaatika-inglise keele komplekstöö - aprill-mai 2022

8. klasside füüsika-keemia komplekstöö - aprill-mai 2022

 

Loovtöö

8. klasside loovtööde kaitsmine toimub mai 2022.

 

Haridus- ja teadusministri määrus

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–16. juuni 2022. a;
 

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  4) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  4) eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
 

Komplekstööd 2021/2022 õppeaastal

6. klasside eesti keele-matemaatika komplekstöö (5. klassi materjal) - 21. september 2021

8. klasside inglise keele-matemaatika komplekstöö (7. klassi materjal) - 21.september 2021

9. klasside füüsika-keemia komplekstöö (8. klassi materjal) - 7. oktoober 2021

2. klasside eesti keele-matemaatika komplekstöö - aprill-mai 2022

5. klasside inglise keele - matemaatika komplekstöö - aprill-mai 2022

7. klasside matemaatika-inglise keele komplekstöö - aprill-mai 2022

8. klasside füüsika-keemia komplekstöö - aprill-mai 2022

 

Loovtöö

8. klasside loovtööde kaitsmine toimub mai 2022.

 

Haridus- ja teadusministri määrus

§ 3.   Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
  6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–16. juuni 2022. a;
 

§ 4.   Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
  (1) 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  4) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

  (2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  4) eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;