Meie kool

ÕPILASESINDUS

Paikuse Põhikooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu. Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises, muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel. Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab kooli huvijuht.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Põhikooli 5.-9. kl õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus huvijuhile.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus 2019/20

Õpilasesinduse president on Jesper Jegorov

Õpilasesinduse asepresident on Greete Kalnapenk

Jrk nr    Nimi              Klass
1.    Kärol Allika              5b
2.    Meribel Malviste      5b
3.    Elisabeth Tomson    5b
4.    Mattias Linder          8b
5.    Silver Tagu               8b
6.    Kristo Tõnissaar       8b
7.    Dolores Rabbi          8c
8.    Greete Kalnapenk    8c
9.    Krislin Ignatjev          8c
10.    Karmen Kase         8c
11.    Kristjan Peters       9c
12.    Jesper Jegorov      9c

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli üldmeilile ppk@paikuse.ee.

Paikuse Põhikooli Õpilasesindus 2019/20

Õpilasesinduse president on Jesper Jegorov

Õpilasesinduse asepresident on Greete Kalnapenk


Jrk nr    Nimi              Klass
1.    Kärol Allika              5b
2.    Meribel Malviste      5b
3.    Elisabeth Tomson    5b
4.    Mattias Linder          8b
5.    Silver Tagu               8b
6.    Kristo Tõnissaar       8b
7.    Dolores Rabbi          8c
8.    Greete Kalnapenk    8c
9.    Krislin Ignatjev          8c
10.    Karmen Kase         8c
11.    Kristjan Peters       9c
12.    Jesper Jegorov      9c

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud meie kooli üldmeilile ppk@paikuse.ee.