Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

NEW-GEN IN EUROPE OF 2020s 2020-2022 (2021-2023)

NEW-GEN IN EUROPE OF 2020s

2020-2022 (2021-2023)

 

Tänapäeva ühiskonnas julgustatakse kogukondasid rahvusvahelistuma. Peame mõistma ühist Euroopat, olema uhked omaenda kultuuri üle ja austama teisi. See on esimene samm selle projekti ühe peamise eesmärgi saavutamiseks, milleks on õpilaste julgustamine suhelda, teha koostööd ja arendada oma suutlikkust töötada Euroopa partneritega. Keskendume oma õpilaste keeleoskuse ja põhipädevuste, näiteks IKT parandamisele, mida on vaja Euroopa Liidu riikides reisimiseks, õppimiseks, töötamiseks.

Seega peab koolkond mõistma inglise keele tähtsust ühise keelena ja IKT kasutamist uue suhtlusviisina.

Projekti käigus suureneb õpilaste motivatsioon õppida / täiendada võõrkeelt ja avastada ühise keele rääkimise tähtsust, et suhelda teiste Euroopa partneritega, et väljendada oma tundeid ja eelistusi või kirjeldada oma kultuuri, ajalugu ja traditsioone.

Projektis osalevad koolid Prantsusmaalt (koordinaator), Itaaliast, Hispaaniast, Belgiast, Türgist ja Eestist.

2020-2021 teostatakse projekti eTwinningu keskkonnas ja peetakse videokoosolekuid ning arutelusid.

 

Erasmus+ projekti uus algus Prantsusmaal

 

Erasmus+ projekti Next-Gen in Europe of 2020’s esimest kohtumist pidime ootama terve aasta. Nüüd, sügisvaheajal, said partnerkoolid kokku Prantsusmaal, Pariisi eeslinnas Palaiseaus. Vastuvõtjaks oli kutsehariduskool Lucée Polyvalent Henri Poincaré, kus koolitatakse sotsiaaltöötajaid ja õpetatakse ka ärijuhtimist.

 

Projekti käigus tegeletakse erinevate õpetamismeetoditega võõrkeelte õpetamisel. Kodutööna pidi iga partner ette valmistama esitluse juba varem kokkulepitud teemal. Itaallased esitlesid CLIL meetodit, näitasid, kuidas on võimalik siduda võõrkeelt ja mõnda teist õppeainet, nt ajalugu. Hispaanlased tutvustasid ümberpööratud klassiruumi metoodikat, belglased draama rakendamist tunnis. Türklased ja eestlased demonstreerisid erinevate IT keskkondade kasutamise võimalusi.

 

Koosolekutel räägiti läbi ja lepiti kokku edasiste ülesannete teostajad. Projekt kestab kaks aastat. Ees on veel viis kohtumist, millest üks kohtumine on Paikusel. Kolmest mujal (Itaalias, Hispaanias ja Belgias) toimuvast kohtumisest saavad osa võtta neli õpilast (13-15 a) ja kaks õpetajat igast partnerriigist. Õpilased majutatakse peredesse. Seega tuleb igal partneril vastu võtta 16 õpilast. Ühiselt lepiti ka kokku, et kohtumistel osalejatel peab olema COVID-19 pass.

 

Järgmine kohtumine toimub 6.-12.02.2022.

Paikusele tulevad külalised Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Belgiast ja Türgist 26.03.-01.04.2023.

 

Prantsusmaal käisid õpetajad Kersti Rohtmets ja Sirle Varkentin.

 

õp Kersti Rohtmets

projekti koordinaator