Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

CULTURAL COLORS 2020-2022 (2021-2023)

twinspace-logo

 

CULTURAL COLORS

2020-2022 (2021-2023)

 

See projekt on inimestest, kogukonnast, kultuuridest, kommetest, traditsioonidest, kunstist, draamast, luulest ja lugude jutustamisest.

Me elame sotsiaalses kogukonnas, millel on rikkalik taust ja kultuuripärand. Meie väärtused, tõekspidamised ja harjumused on seotud meie mineviku, mälestuste, kultuuri ja ajalooga. Kuue riigi partnerina mõistsime, et meil kõigil on sarnased eeposed, lood, peategelased, luuletajad, heliloojad ja kunstnikud. Igasuguse kunsti teema on „Inimene“, seega on see ka meie projekti teema. Euroopa Liidu liikmetena on meil ühine eesmärk levitada teadlikkust eurooplaseks olemisest. Seda saab edukalt teha läbi kultuuriliste tegelaste ja väärtuste õppimise.

Projekti koordinaatorkool asub Hollandis, partnerkoolid on Türgis, Hispaanias, Sloveenias, Poolas ja Eestis.

2020-2021 teostatakse projekti eTwinningu keskkonnas ja peetakse videokoosolekuid ning arutelusid.

 

Erasmus+ projekti Cultural Colors avakoosolek Hollandis

 

Projekti Cultural Colors tegevusvaldkonnaks on partnermaade kultuuripärandid, kirjandus ja muusika.

15.-19.11.2021 toimus koordinaatorkoolis (Stichtse Vrije School) Utrechtis, Hollandis avakoosolek. Kohtumisest võtsid osa partnerkoolide (Hispaania, Poola, Türgi, Eesti) koordinaatorid. Pandeemia tõttu lahkus projektist Sloveenia kool.

Koosolekutel arutati, räägiti läbi ja lepiti kokku projekti tegevused, kodutööd ja järgmiste kohtumiste ajad.

Projektis osalevad 13-15-aastased õpilased. Õpilaste kohtumised toimuvad Hollandis, Eestis ja Poolas, igalt maalt neli õpilast ja saatjateks kaks õpetajat. Õpilased elavad võõrustajate peredes.

Järgmine kohtumine toimub 19.-25.02. 2022 Hollandi koolis. Kohtumise teema on draama. Paikusele on oodata külalisi Hollandist, Hispaaniast, Poolast ja Türgist 15.-21.05.2022, teemaks on muusika. Poola kohtumine toimub järgmisel sügisel. Lepiti ka kokku, et kohtumistest osavõtjatel peab olema COVID-19 tõend.

Stichtse Vrije School on Waldorfi pedagoogikat rakendav kool. Õpetamisel lähtutakse Rudolf Steineri loodud pedagoogilisest filosoofiast. Koolis on 800

õpilast vanuses 14-18 aastat.

 

Utrechtis käis projekti koordinaator õp Kersti Rohtmets

 

Projektikohtumine Hollandis on täies hoos

 

Möödunud laupäeval teele asunud ja Pōhjamere rannikut räsinud tormi ja selle järelmōjusid kogenud Paikuse Kooli Erasmus+ projekti seltskond on täis tegutsemislusti ja avastusrõõmu. Toimunud on muuhulgas Amsterdami päev ja isegi Rembrandti Öise vahtkonna ja Vermeeri Piimanaine nähtud. Lisaks lōputud kanalid, ratturid ja maskivabadus.
Näidendi tegemine ja ühisproovid on töös. Ei kahvatu Eesti kangelane Lurich poolakate Koperniku ja hollandlaste Anna Frank ees.
Õpilasi saadavad  õp Sirle Varkentin ja õp Ingrid Lilles.