Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Great Masterpieces of the European literature

2017-2019

 

Great Masterpieces of the Eurpean literature

Projektitöös keskenduvad partnerkoolid kirjandusele. Kuue riigi õpilased valivad ühe kirjandusteose oma maa kirjanduspärandist. Valitud raamatust koostatakse adapteeritud versioon, mis tõlgitakse inglise keelde. Seejärel on vaja luua illustratsioonid ja muusika ning dramatiseering. Lõpuks valmib e-audio-raamat.

Projekti käigus tutvuvad partnerkoolid teiste maade kirjandusega. Kohtumistel osalevad  õpilased ja õpetajad.

Projektis osalevad koolid Hispaaniast, Kreekast, Saksamaalt, Türgist, Sloveeniast ja Eestist.

Projekti koordineerib Ieso Juan de Valdes kool Carbonerases, Hispaanias.

 

 

Projektipartnerite kohtumine Hispaanias

11.-14. detsembril 2017 kohtusid partnerkoolide esindajad esimest korda. Kohtumise korraldas Ieso Juan de Valdes kool Carbonerases, Hispaanias.

Enne kohtumist valisid koolid raamatu, millega hakatakse edaspidi projekti teostama. Toimus ka logo võistlus ja hääletamine. Võitjaks tuli Hispaania logo. Kõikide partnerkoolide õpilased, kellel on võimalus projektis kaasa lüüa, registreerisid end keskkonnas eTwinning. Läbi eTwinningu leiavad õpilased endale uusi sõpru ja saavad arendada suhtlust inglise keeles.

Koosolekutel vaadati läbi projekti ülesanded ja arutati, kuidas üht või teist ülesannet teostada. Esmalt peavad koolid koostama lühikokkuvõtte (10 lk) valitud raamatust. Seejärel on vaja see tõlkida inglise keelde ja saata partnerkoolidele keskkonnas TwinSpace. Õpilased tutvuvad partnerite kirjandusega, et siis järgmisel kohtumisel loetut arutada ja analüüsida. Kohtumine toimub 12.-16. märtsil Sloveenias. Igalt maalt osaleb kolm õpilast ja kaks õpetajat.

Järgmise sammuna tuleb raamat illustreerida kümne pildiga. Illustratsioonidest koostatakse näitus Paikuse koolis. Näitust saab näha 8.-14. mail, kui toimub partnerkoolide kohtumine Paikusel. Igalt maalt osaleb kolm õpilast ja kaks õpetajat, seega võõrustame 15 õpilast ja 10 õpetajat.

Veel arutati Sloveenia kohtumise ajakava ja tegevusi. Arutati projekti IT keskkondi, projekti hindamisviise ja levitamise võimalusi.

Kohtumisel osalesid õp Sirle Varkentin ja õp Kersti Rohtmets

 

 

 

 

 

 

 

Projektikohtumine Celjes

Märtsi keskpaigas esindati Paikuse Põhikooli Erasmus+ projektis Great Masterpieces of the European literature Celjes.

Paikuse Põhikooli õpetajad Kersti Rohtmets ja Sirle Varkentin koos 7.b klassi õpilaste Johanna Mihkelsoni, Kirke Kase ja Maarja Heinaga külastasid Sloveenia suuruselt teist linna Celjet ja seal asuvat partnerkooli.

Projektitöös keskenduvad partnerkoolid kirjandusele. Kuue riigi õpilased valisid ühe kirjandusteose oma maa kirjanduspärandist. Valitud raamatust koostati adapteeritud versioon, mis tõlgiti inglise keelde. Seejärel loodi illustratsioonid.  Muusika ning dramatiseering on loomisprotsessis ning lõpuks valmib e-audio-raamat.

Kodutööna valmis presentatsioon „Nukitsamehe“ adaptsioonist, millele olid Paikuse Põhikooli 7. klasside õpilased joonistanud illustratsioonid. Õpilased osalesid mitmetes töötubades, kus rahvusvahelistes töörühmades valmisid arvutipõhised viktoriinid, mõistekaardid ja dramatiseeringud kirjandusteostest. Peale uute teadmiste ja oskuste omandamise külastati Celje linna, käidi kinos, matkati Alpides, peeti keegliturniir ja suheldi uute sõpradega Kreekast, Hispaaniast, Saksamaalt, Sloveeniast ning Türgist. Elamusi, kogemusi ja uusi teadmisi toodi kaasa kuhjaga ja juba maikuus võõrustame kõiki projektipartnereid Paikusel.

 

Dear everyone,

We have made a short movie about the week in Slovenia. We hope you like it.?
https://www.youtube.com/watch?v=Mo_MUuXF5Oo&feature=youtu.be

Image-1

https://youtu.be/CcoAzQHhY-M

https://view.genial.ly/5ae2bab6128bd13e90d75e90/estonia

https://padlet.com/karlerik_poldots/2ane36ymxt89

https://padlet.com/karlerik_poldots/prfycqmyo4ew

Paikuse Põhikooli külastasid viie maa õpilased ja õpetajad


Erasmus+ projekt tõi Paikuse Põhikooli külalisi Hispaaniast, Saksamaalt, Sloveeniast, Kreekast ja Türgist. Nädalasel kohtumisel osalesid õpilased ja õpetajad. Osalejaid käis tervitamas Pärnu abilinnapea Marko Šorin, kes innustas noori koostööle.Projekt keskendub iga osaleva maa tuntud kirjandusteosele. Esimesel kohtumisel Sloveenias tutvustati oma valitud raamatut ja õpiti tundma partnerite teoseid, koostati mõistekaarte, esitati sketše, lahendati interaktiivseid ülesandeid ning tehti videosid.Seekord tegeleti oma raamatu kujundamise ja illustratsioonidega. Töötubades õpiti kujundama raamatukaant ja lava esimeseks stseeniks. Kodutööna oli kõigil kaasas kümme illustratsiooni. Kahe illustratsiooni põhjal näitasid õpilased nn elavaid pilte ehk pantomiime. Kõikidest kunstitöödest koostati näitus ja valiti iga maa lemmiktööd.Paikusega tutvumisel mängiti Fotojahti, mille ülesanded olid ka seotud iga maa raamatuga. Hiljem koostasid õpilased oma “jahist” interaktiivse kokkuvõtte. Selline “jahilkäimine” oli külalistele uudne ja huvipakkuv. Uus ja haarav oli ka discgolfi treening. Need kaks õppetundi (kogemust) viidi kaasa ka oma maale.Iga kohtumine on seotud ka vastuvõtva maa kultuuri ja ajalooga tutvumisega. Nii ka Eestis. Paikuse kooli õpilased näitasid külalistele koolimaja ja rääkisid meie koolikorraldusest. Partnerkoolide esindajad käisid Seljametsa muuseumis, kus valmistati projekti logoga rinnamärk. Osaleti giidituuril Pärnus ja Kurgjal ning nauditi meie traditsioonilisi toite.Järgmisel kohtumisel keskendutakse muusikale. Projekti lõppedes peab valmima e-audioraamat.

DSC_0432
In Estonia

https://youtu.be/iZsgWt312jU

Paikuse Põhikooli õpilased käisid Kreekas laulmas

Paikuse Põhikooli õpilased külastasid Erasmus+ projekti raames Kreeka Kavala linna partnerkooli. Projekti läbivaks teemaks on kirjandus: Great Masterpieces of the European literatuure.

Iga maa kool valis projekti alguses ühe oma maa kirjandusteose, millest koostati adaptsioon ja mida õpilased ka illustreerisid. Nüüd oli järg teosele sobiva muusika leidmise käes. Kavalas õpitigi üksteise laule ja musitseeriti üheskoos. Kohtumine lõppes kohaliku muuseumi suures saalis piduliku ühendkoori kontserdiga, kus esitati laule seitsmes keeles ja dirigentideks olid partnerkoolide muusikaõpetajad. Lõpulauluks oli Ludwig van Beethoveni Ood rõõmule.

Seekordne kohtumine oli juba kolmas ja seetõttu paljudele vanade sõprade jällenägemine. Koos tutvuti linna ja selle ajaloo ning vaatamisväärsustega. Külastati linnavalitsust, maailma kultuuripärandisse kuuluvat Philippoid ja Lydia muuseumi.

Õpilased elasid peredes ja said osa kreeklaste elustiilist ning maitseelamustest.

Väga emotsionaalseks kujunes viimane õhtu Kavala restoranis, kus peale toidu nautimist tantsiti ja tantsiti Kreeka muusika saatel.

Kreekas viibisisd Paikuse kooli 8.b klassi õpilased Karoliine Tarjus, Pille-Riin Reigo ja Riin Annusvere, neid saatsid projekti koordinaator ja inglise keele õpetaja Kersti Rohtmets ning muusikaõpetaja Maire Krinal.

Projekti koordinaator on Hispaaniast, partnerriigid Kreekast, Saksamaalt, Sloveeniast, Türgist ja Eestist.

Järgmine ja viimane kohtumine toimub kevadel Saksamaal.