Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Cultural Art for the Development of European Education (@MuseArt)

2016 – 2019

Projekti eesmärk on arendada loovust ja innovaatilisust. Projekti käigus soovitakse saada kogemusi partnerite kultuuriruumis, uurida erinevate maade kunstipärandit ja traditsioone.

Õppekava arendamises kasutatakse kunsti erinevate vormide ja stiilide käsitlemist. Eesmärgiks on liita muuseumid koolitunniga ja siduda praktiliste töödega. Koostöös partnerkoolidega korraldatakse palju töötubasid, kus õpitakse üksteiselt ja omandatakse uusi metoodikaid ning võtteid kunsti õpetamiseks.

Projekti käigus valmivad paljud kunstitööd ja erinevad taiesed.

Koostööd tehakse ka Paikuse Huvikooliga.

Projekti koordinaatoriks on Iirimaa. Partnerkoolid on Põhja-Iirimaal, Inglismaal, Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Bulgaarias, Rootsis ja Eestis (Paikuse PK).

Projekti kodulehekülg:

https://sites.google.com/site/projectmuseart/home

Video Bulgaaria Haskovo linna Klementi põhikooli õpilased ja õpetajad vahetunnis tantsimas

Esitlus Projektikohtumine Bulgaarias

MONCALIERI

@MUSEART Inglismaal

15.-17. novembrini toimus projekti @MuseArt partnerkoolide kohtumine Inglismaal Newcastles. Kohale olid tulnud juba headeks tuttavateks saanud õpetajad Rootsist, Horvaatiast, Bulgaariast, Eestist, Põhja-Iirimaalt, Iirimaalt, Hispaaniast. Meid võõrustasid St Joseph Catholic Primary School õpetajad. Meie koolist osalesid kohtumisel õpetajad Ingrid Lilles ja Angela Männik.

Tegu oli kolmepäevase kohtumisega, kus koosolekutel arutati järgnevaid projektitegevusi ning tehti edasisi plaane koostööks. Ees ootavad Skype kohtumine Iiri lastega, jõulukaartide saatmised sõpradele, video tegemine eesti rahvajutu ainetel ja palju muud põnevat. Selleks kohtumiseks oli ka „kodune töö“, milleks oli kujundada riidekott. Õpetaja Kadri Jõgi juhendamisel valminud kaunid kotid pälvisid ainult kiidusõnu.

Osalejatele pakkus suurt huvi Briti koolisüsteem ja kooli igapäevaelu korraldus. Meil oli hea võimalus tutvuda kooli ja selle õpilastega ning osaleda ka ise aktiivselt muusikateemalises töötoas, kus saime infot kohalike ajalooliste isikute kohta ning nautida laste suurepärast koorilaulu. Aega jäi ka Newcastlega tutvumiseks ning väljasõiduks Durhami linnakesse.

Järgmine kohtumine toimub juba järgmise aasta märtsis Põhja-Iirimaal.

õp Ingrid Lilles

 

 

Newcastle 2017 127

 

 

Newcastle 2017 097

 

Eesti rahvuslill Põhja-Iirimaal

12.-16. märtsini 2018 toimus @MuseArt projektikohtumine Põhja-Iirimaal. Võõrustajaks oli St Mary’s Primary School Banbridges. Paikuse koolist sõitsid kohtumisele õpetajad Liina Kivisto ning Ingrid Lilles.

Juba esimestest sealviibitud minutitest oli tunda, et me olime oodatud ja teretulnud. Koolipere muutis selle nädala meile sisukaks ning meeldejäävaks. Väga sümpaatne oli õpilaste kontsert, kus kuulasime koorilaulu ja erinevatel instrumentidel esitatud muusikapalu. Lisaks kooli, õppetöö ning haridussüsteemiga tutvumisele saime hea kogemuse ka õpilastega suhtlemisel neile tundi andes. Nimelt oli kodutööks valmistada ette õpilastele kunsti- või käsitöötund. Meie valisime teemaks vildist rukkilille valmistamise. Terve tunni olid lapsed hoolsasti ametis, tunni lõpuks valmisid tööd ning juttu ajades said õpilased palju teada Eestist ning meie eluolust, sest oldi agarad küsimusi esitama.

Projektikohtumisel saime ülevaate eTwinningu lehekülje haldamisest, toimus töötuba, kus meile tutvustati Green Screen keskkonda, mida kasutada töös õpilastega. Huvitav oli ringkäik linavabrikus, mille tööga tutvusime, kätt sai proovida Ballydougani keraamikakojas kujundades rahvuslikes motiivides seinaplaate. Mainimata ei saa jätta Belfasti külastust, mille käigus Belfasti ajalugu ning tänapäev said giidi emotsionaalses esituses palju suurema tähenduse. Interaktiivne Titanic Belfast muuseum tõi aga meie ette kogu loo laeva ehitamiset, teekonnast ning traagilise lõpust.

Meeldiv oli jälle partnerkoolide õpetajatega kokku saada, kogemusi vahetada ning suhelda. Maikuus seisab ees uus  kohtumine Hispaanias.

õp Ingrid Lilles

 

newry, saksamaa 039

 

 

newry, saksamaa 208

 

Kaheksakannaga Hispaanias

Mai lõpus viis projekti @MuseArt partnerkoolide kohtumine meid Hispaaniasse.

Paikuse koolist osalesid kohtumisel õpetajad Ingrid Lilles, Monika Vaher ja Tiiu Timberg. Lisaks meile olid kohale tulnud õpetajad Rootsist, Horvaatiast, Bulgaariast, Põhja-Iirimaalt, Iirimaalt ja Inglismaalt. Seekordseteks võõrustajateks olid El Sitjar kooli õpetajad väikesest Linyola linnast.

Kohtumine algas tutvumisega Barcelona vaatamisväärsustega. Sealt sõitsime edasi 160 km kaugusele Linyola linnakesse. Sealse 6-klassilise kooli vahvad õpilased ja nende õpetajad olid meie külaskäiguks palju ettevalmistusi teinud.

Peale selle, et tutvusime kohaliku kooli ja selle õpilaste ning õpetajatega, andsid kõik partnerkoolide esindajad ka ise ühe tunni. Meie tunnis tegid õpilased kadakapuust võtmehoidja ja püüdsid joonistada üht iidset märki – kaheksatipulist risti ehk kaheksakanda, mis pidavat selle kandjale tooma õnne ja edu ning kõik paha eemale peletama. Huvitav oli see, et sealsete laste arvates on kadakas porgandilõhnaline.

Lisaks külastasime Linyola raekoda ja kirikut ning Lleida katedraali, saime näha ja ise proovida Kataloonia rahvuslikku sardana tantsu ning osalesime Euroopa maskide töötoas. Väikelinnas Penellas käisime vaatamas kuulsate tänavakunstnike töid ning projektis osalejad andsid oma panuse võõrustaja kooli seinale joonistatud pildi viimistlemisel.

Kindlasti jäävad headeks tuttavateks saanud õpetajad ootama juba järgmist kohtumist, mis toimub selle aasta oktoobris Rootsis.

õp Tiiu Timberg

 

uus katse 077

 

 

uus katse 104

 

 

uus katse 100

 

https://paikuse-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/tiiu_timberg_ppk_edu_ee/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B944c35d5-f327-40be-8852-bcbd2c3d491c%7D&action=default

@MuseArt Rootsis

On alanud uus @MuseArt projektiaasta. Seekordseks partnermaade kohtumispaigaks oli Uttersbergsskolan Rootsis. Tegemist oli kolmepäevase kohtumisega (10.-12. oktoober), milles põhirõhk oli koosolekutel uue projektiaasta tegevuste planeerimiseks. Uuel õppeaastal ootavad meie õpilasi ees tegevused, mis on seotud teatrikunstiga, tantsu ja muusikaga, meie traditsioonilise toiduga, t-särgi disainimisega ning kunstiga looduses. Tegevust jätkub!

Tuvusime ka koolieluga. Uttersbergsskolan kohta niipalju, et tegemist on 1976. a valminud kooliga, kus õpib peaaegu 400 õpilast vanuses 6-9 aastat. Neid õpetab, juhendab 60-liikmeline personal, lisaks 4-liikmeline tiim, kes toetab õpetajaid töös erivajadustega õpilastega.

Lisaks töisele tegevusele saime tutvuda Norrköpingi linnaga ning külastada marmorimuuseumi (Marmorbruksmuseet). Muuseumis sai näha vanu töövõtteid marmori töötlemiseks. Kolmardeni rohekas marmor on maailmakuulus ja seda on kasutatud paljude tuntud hoonete ehitusel.

Kohtumisel Rootsis osalesid meie koolist õpetajad Liina, Tiiu, Svetlana ning Ingrid.

 

 

Vastlavurri ja lõnganukuga Horvaatias

@MuseArt Erasmus+ eelviimane projektikohtumine toimus 1.-5. aprillini Horvaatias Zagrebis. Kaheksat riiki võõrustas 460 õpilasega 65-aastane Cankarica škola – põhikool, mis paistab riigis silma oma uuendusmeelsusega ja kaasaegsete õpimeetoditega.

Selle projekti raames õpitakse üksteiselt. Kõik partnerkoolid annavad oma maa kultuuri tutvustava tunni. Nii õppisime meiegi Põhja-Iirimaa tunnis vilepilli puhuma, rootsikeelset Pipi laulu laulma, Hispaania kunstniku Miro` skulptuure jäljendades paberist kuke kuju valmistama, Toledo katedraali voltima jne. Meie keskendusime seekord Eesti laste muistsetele mänguasjadele. Vastlavurri tutvustamine tekitas õpilaste seas palju elevust ja lõngast nuku valmistamisest tahtsid osa võtta ka kõik tunnis viibinud õpetajad.

Meie vastuvõtjad tutvustasid oma riiki põhjalikult: giidiga linnaekskursioon Zagrebis, linnapea haridusnõuniku vastuvõtt linnavalitsuses, väljasõidud Plitvice rahvusparki ja Krk`i saarele, Rijeka linna planetaariumi. Trakošcani külas asub Marija Bistrica klooster, mis on juba ammustest aegadest palverännakute sihtpunkt. Sealt on pärit Horvaatia kuulus suveniir – peegliga punane süda. Neid jagati palveränduritele mälestuseks teekonnast ja nüüd on sellest „küpsisest“ saanud üks selle maa sümbolitest. Saime meiegi workshopil oma südame valmistada.

Horvaatia kohtumisest jääb mällu kaunis loodus, särasilmsed õpilased ja erakordselt sõbralikud, abivalmis inimesed.

Paikuse põhi- ja huvikooli esindasid õp Ingrid Lilles ja õp Monika Vaher.

Fotol õpetaja Ingrid meie suurepärase abimehe Lu`ga. Tema ülesandeks oli kooli tutvustada ja meid õigetesse klassiruumidesse suunata, sõnaga – meie soove silmist lugeda.

õp M. Vaher

 

 

Projektikohtumine paesel Iirimaal

Erasmus+ projekti @MuseArt viimaseks kohtumiseks sõitsid partnerriikide õpetajad Galwaysse Iirimaal. Kohtumine toimus 20.-22.mai ja võõrustajaks oli Scoil San Phroinsiase kool. Tegemist on katoliikliku algkooliga, kus õpib umbes 450 õpilast.

Projektikohtumisel kulus kaks tööpäeva dokumentatsiooniga tegelemiseks, vaadati üle kolme aasta jooksul tehtud tegevused ning kodused ülesanded. Kuna ees ootab lõpparuande kirjutamine, siis ka selle üle vahetati mõtteid. Kuid ega kogu sealviibimine olnud ainult projekti paberitööga tegelemine, saime osa Iiri kultuurist ja kaunist loodusest. Juba esimesel päeval andsid kooli vanemate klasside õpilased meeleoluka kontserdi, kus kuulsime iiri laule ja vilepillilugusid. Samuti oli võimalus näha ilmselt parimat Iirimaa muusikat ning tantsu tutvustavat kontserti Trad on the Prom Galway Leisure Theatre’s. Kõik muusikud ning tantsijad olid oma ala tõelised professionaalid.

Väljasõidupäeval viis tee esmalt Dungory kindlustorni juurde, sealt edasi mööda Atlandi ookeani rannikut Moheri kaljude juurde. Need kõrguvad 214 meetrit Atlandi ookeani pinnast ja pakuvad vaate Galway lahele ja Arani saartele. Kaljudel asuv looduspark on kantud UNESCO maailmapärandi hulka.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kolme koosoldud projektiaasta jooksul vahetati palju kogemusi, saadi kogemusi õpetades partnerkoolide õpilasi ja tutvustati oma ning õpiti tundma partnerriikide kultuuri ja loodust.

Meie koolist osalesid õpetajad Monika Vaher, Kersti Rohtmets ning Ingrid Lilles

õp Ingrid Lilles