Koolielu

HUVIRINGID 2023/24 õa


Kultuur on see, mis jääb alles, kui kõik ülejäänu on unustatud.

Edouard Herriot


 

 

Registreerimine Arno keskkonnas https://arno.parnu.ee/ Paikuse Kooli huviringe valides.

 

 

Registreerimine Arno keskkonnas https://arno.parnu.ee/ Paikuse Kooli huviringe valides.


Malering

Toimumispäevad: Kolmapäeviti kell 12.10 kuni 14.00

Koolitaja: Aare Külaots

Ruum: Maleklass

Malemäng soodustab loogilist mõtlemist ja on abiks matemaatika õppimisel. Õpitakse malestrateegiat ja -taktikat, avanguid, maleteooriat kesk-ja lõppmängudes, lahendatakse maleülesandeid.