Koolielu

ÕPILASTE NÕUSTAMINE


Koolitused vanematele

Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Infomaterjal lapsevanematele

Koolivalmidus

Õpiraskused

Kust leida abi?

Teadlik vanem

Vaimne tervis: PeaasiLasteabiTeeviit.

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija

Sirje Solom

555 10 965

sirje.solom@pk.edu.ee

Koolisotsiaalnõustaja

Marju Tomberg

555 10 964

marju.tomberg@pk.edu.ee

Meditsiiniõde

Külli Vill

 

kylli.vill@pk.edu.ee

Osavalla lastekaitsespetsialist

Nele Tamm

444 8156

nele.tamm@parnu.ee

Psühholoogiline nõustaja

Teele Loosaar

5692 7893

teele.loosaar@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

 

44 31 436

onk@onk.parnu.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

 

58 860 710

parnumaa@rajaleidja.ee

Noorsoopolitseinik

Keiju Püvi

4446657

 53329042

keiju.pyvi@politsei.ee

Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon

tööpäeviti kell 12-16

7350750

 

Vaimne tervis: PeaasiLasteabiTeeviit.

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija

Sirje Solom

555 10 965

sirje.solom@pk.edu.ee

Koolisotsiaalnõustaja

Marju Tomberg

555 10 964

marju.tomberg@pk.edu.ee

Meditsiiniõde

Külli Vill

 

kylli.vill@pk.edu.ee

Osavalla lastekaitsespetsialist

Nele Tamm

444 8156

nele.tamm@parnu.ee

Psühholoogiline nõustaja

Teele Loosaar

5692 7893

teele.loosaar@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

 

44 31 436

onk@onk.parnu.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

 

58 860 710

parnumaa@rajaleidja.ee

Noorsoopolitseinik

Keiju Püvi

4446657

 53329042

keiju.pyvi@politsei.ee

Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon

tööpäeviti kell 12-16

7350750