Koolielu

NÕUSTAMINE


Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Infomaterjal lapsevanematele

Koolivalmidus

Õpiraskused

Kust leida abi?

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija

Sirje Solom

555 10 965

sirje.solo@pk.edu.ee

Koolisotsiaalnõustaja

Marju Tomberg

555 10 964

marju.tomberg@pk.edu.ee

Meditsiiniõde

Külli Vill

 

kylli.vill@pk.edu.ee

Pikapäevarühma õpetaja

Jana Suve

Kristiina Volt

 

jana.suve@pk.edu.ee

kristiina.volt@pk.edu.ee

Osavalla lastekaitsespetsialist

Alice Sarv

444 8156

alice.sarv@parnu.ee

Koolipsühholoog

Veste Roosaar

 

veste@onk.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

 

44 31 436

onk@onk.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

 

58 860 710

parnumaa@rajaleidja.ee

Noorsoopolitseinik

Keiju Püvi

4446657

 53329042

keiju.pyvi@politsei.ee

Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon

tööpäeviti kell 12-16

7350750

 

Haridusliku erivajadusega õpilase
õppe koordineerija

Sirje Solom

555 10 965

sirje.solo@pk.edu.ee

Koolisotsiaalnõustaja

Marju Tomberg

555 10 964

marju.tomberg@pk.edu.ee

Meditsiiniõde

Külli Vill

 

kylli.vill@pk.edu.ee

Pikapäevarühma õpetaja

Jana Suve

Kristiina Volt

 

jana.suve@pk.edu.ee

kristiina.volt@pk.edu.ee

Osavalla lastekaitsespetsialist

Alice Sarv

444 8156

alice.sarv@parnu.ee

Koolipsühholoog

Veste Roosaar

 

veste@onk.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskus

 

44 31 436

onk@onk.ee

Pärnumaa Rajaleidja keskus

 

58 860 710

parnumaa@rajaleidja.ee

Noorsoopolitseinik

Keiju Püvi

4446657

 53329042

keiju.pyvi@politsei.ee

Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon

tööpäeviti kell 12-16

7350750