Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL