Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Paikuse Kooli digitaalse õppevara täiendamine

Paikuse Kool täiendab enda digitaalset õppevara perioodil 01.10.2022 - 30.08.2023  "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" meetme "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru raames. 

Soetatakse CNC-freespink, 3D printer ja Sphero BOLT Power Pack kohvri komplekt, et suurendada nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist. Projekti tulemusena kasutavad õpilased soetatavaid vahendeid vastavalt õpitulemuste saavutamiseks töö- ja tehnoloogiaõpetuses, loovtöö tegemises, 5. väikeklassi robootika-informaatika tundides, 6. klassi LTT tundide robootika osa tundides ja huviringides. Aineõpetajad lõimivad vahendite kasutamist oma tundidesse.  Õppevahenite ostu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond 8 926,77 € ulatuses.