Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Paikuse Kooli ühine õppimine õpilaste arengupsühholoogia teemal

Koolitus toimus 27.04.2022 teemal "Lapse arengupsühholoogilised aspektid põhikoolieas". Projekti rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Koolitajaks oli Õnne Uus. 
Koolitusel osales kokku 42 inimest (1 koolijuht, 40 õpetajat ja 3 muud haridustöötajat). Koolitus kestis 6 akadeemilist tundi. Koolituse eesmärk oli tõsta teadlikkust lapse arenguetappidest ja nende tunnustest ning teadvustada õppija arengu iseärasusi. Koolituse tulemusena on õpetajatel omandatud teadmised või meelde tuletatud lapse arenguetapid ja nende tunnused. Õpetaja omab baas-teadmisi oma töös nii individuaalsete erinevustega toimetulekuks kui laste iseärasustega arvestamiseks.
Koolituse tagasiside põhjal saab öelda, et koolitusel osalenud ja tagasisidet andnud inimesed jäid koolitusega rahule ja see täitis projekti eesmärgi.