Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Paikuse Kooli õpikogukondade töö tõhustamine

Õpiüritusena toimus õpetajatele ja õppega seotud töötajatele kahepäevane koolitus teemal "Õpetajate õpikogukondade tegevuse arendamine Paikuse koolis" kogumahus 16h (12h auditoorne ja 4h iseseisev töö) 5.-6. jaanuaril 2022. Projekti rahastas osaliselt Euroopa Liidu Sotsiaalfond. Koolitajateks olid Mari Karm, Kristi Mumm ja Talvi Kaja. Õpiürituse eesmärk oli õpikogukondade ehk õpiringide põhimõtete kooskõlastamine, nende tegevuse tõhustamine õpetajate ja kooli tervikliku ning koostöise arengu eesmärgil. Määratleda meie kooli õpikogukondade töö eesmärgid ja -põhimõtted. Alustada regulaarset õpikogukondadepõhist koostööd. Koolitusel osales 44 inimest (1 koolijuht, 4 haridusasutuse töötajat ja 39 õpetajat).