Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Paikuse Kooli õpetajate vaimse tervise toetamise ja meeskonnatöö õppepäev

Paikuse Kooli õpetajate vaimse tervise toetamise ja meeskonnatöö õppepäev toimus 29. augustil 2022 Atla mõisas. Koolitust toetas osaliselt Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusel osales kokku 49 inimest (1 koolijuht, 43 õpetajat ja 5 muud haridusvaldkonna töötajat). Koolitus toimus kaheosalisena. Esimene osa oli 6 akadeemilist tundi teemal „Kuidas märgata ja vältida läbipõlemist“, mida viis läbi Kärolin Kajalaid ning teine osa 2 akadeemilist tundi meeskonnatöö aktiivülesannete lahendamisi Bristol & Partnerid OÜ poolt. Õppepäeva saab igati õnnestunuks lugeda.