Projektid

Euroopa Sotsiaalfond

Tasakaalukas meeskond

Projekti käigus läbitakse koolitus, et ennetada õpetajate tööstressi, suurendada teadlikkust stressi tekkimise põhjustest ja maandamise viisidest ning õppida ennast ja meeskonnaliikmeid paremini tundma, läbi rolliprofiiline määramise ja analüüsi.
Projekti eesmärk on suurendada koolitusel osalenud töötajate teadlikkust tööstressi tekkimise põhjustest, stressi maandamise ja sisemise tasakaalu leidmise võimalustest ning määrata koolitusel osalenud töötajate rolliprofiilid ning neid analüüsida.
Koolitus toimus Haapsalus 20.-21. oktoober 2020 ja seda viis läbi Bristol & Partnerid OÜ. Projekti rahastas Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Koolitusel osales 30 inimest.