Koolielu

HUVIRINGID 2022/23 õa


Kultuur on see, mis jääb alles, kui kõik ülejäänu on unustatud.

Edouard Herriot


 

 

Registreerimine Arno keskkonnas https://arno.parnu.ee/ Paikuse Kooli huviringe valides.

Riigikaitsering

Toimumispäevad: Täpsustamisel

Koolitaja: Priit Pärnamets

Ruum: Algklasside maja saal

Sihtgrupp: 6.-9. klassi õpilased

Riigikaitse huviringis tutvustatakse alljärgnevaid teemasid:

· riigikaitse, selle ülesehitus ja seotus erinevate eluvaldkondadega;

· riviõpe;

· koostöös Kaitseliiduga relvade tutvustamine;

· ajateenistuse tutvustamine;

· elanikkonna kaitse;

· esmaabi;

· topograafia ja orienteerumine;

· ellujäämise esmased oskused.

Õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, nt. õppetund, treening, võistlus, matk, test jm.