Meie lood

Meie kooli lugu 06. jaanuar


Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 593 õpilast 28 klassikomplektis 47 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks.

Paikuse Põhikoolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Ringide ajad leiate siit. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesd äpid. Kaasatud on 140 õpilast kõikidest kooliastmetest.

Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Missioon

Paikuse Põhikooli  missiooniks on luua keskkond, mis võimaldab õppijatel kujuneda loovateks ja empaatilisteks noorteks inimesteks, kes mõistavad oma tugevusi, oskavad luua õpitu vahel seoseid ning on saanud esmase kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Põhikool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise koolikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. 

 

1990 toimus Paikuse Algkooli avaaktus Paikuse külanõukogu saalis. Kooliaasta algas aga Politseikooli 3. korrusel. Esimesel aastal õppis koolis 76 õpilast ja tarkust jagas 7 õpetajat. Oma maja sai valmis detsembris ja ametlik Paikuse Algkooli avamispidu  sai teoks 18. detsembril 1990. Kooli õpilaspere kasvas ning tekkis vajadus põhikooli järele.

1995 alustas tööd Paikuse Põhikool  203 õpilasega. Endine koolimaja jäi peagi kitsaks ning EPT peahoone otsustati ümber ehitada koolihooneks.

1997 alustati õppetööd praeguses hoones 9-klassilisena ja õpilaste arv oli kasvanud selleks ajaks 282 õpilaseni.

2002 valmis juurdeehitus. Lisaks sööklale sai kool juurde 3 korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu.

2003 endine EPT garaaž kohandati  tööõpetusmajaks, kus alates 2007/08 õppeaastast töötab ka Paikuse Huvikool.

2005 sai valmis kaasaegne koolistaadion.

2009 aasta augustis jõudis lõpule algklasside maja ehitus.

2014 valmis uus spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks spordisaalidele lisandus ka uus raamatukogu ning 3 klassiruumi.

2018 valmis aula, muusikaklass, õppeköök ja noortekeskuse kasutuses olevad ruumid.

Paikuse Põhikool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 593 õpilast 28 klassikomplektis 47 õpetaja käe all.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks.

Paikuse Põhikoolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Ringide ajad leiate siit. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesd äpid. Kaasatud on 140 õpilast kõikidest kooliastmetest.

Kunstialaseid oskusi on võimalik täiendada kooli ruumes tegutsevas Paikuse Huvikoolis.

Missioon

Paikuse Põhikooli  missiooniks on luua keskkond, mis võimaldab õppijatel kujuneda loovateks ja empaatilisteks noorteks inimesteks, kes mõistavad oma tugevusi, oskavad luua õpitu vahel seoseid ning on saanud esmase kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Põhikool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise koolikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. 

 

1990 toimus Paikuse Algkooli avaaktus Paikuse külanõukogu saalis. Kooliaasta algas aga Politseikooli 3. korrusel. Esimesel aastal õppis koolis 76 õpilast ja tarkust jagas 7 õpetajat. Oma maja sai valmis detsembris ja ametlik Paikuse Algkooli avamispidu  sai teoks 18. detsembril 1990. Kooli õpilaspere kasvas ning tekkis vajadus põhikooli järele.

1995 alustas tööd Paikuse Põhikool  203 õpilasega. Endine koolimaja jäi peagi kitsaks ning EPT peahoone otsustati ümber ehitada koolihooneks.

1997 alustati õppetööd praeguses hoones 9-klassilisena ja õpilaste arv oli kasvanud selleks ajaks 282 õpilaseni.

2002 valmis juurdeehitus. Lisaks sööklale sai kool juurde 3 korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu.

2003 endine EPT garaaž kohandati  tööõpetusmajaks, kus alates 2007/08 õppeaastast töötab ka Paikuse Huvikool.

2005 sai valmis kaasaegne koolistaadion.

2009 aasta augustis jõudis lõpule algklasside maja ehitus.

2014 valmis uus spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks spordisaalidele lisandus ka uus raamatukogu ning 3 klassiruumi.

2018 valmis aula, muusikaklass, õppeköök ja noortekeskuse kasutuses olevad ruumid.