Uudised

Õppetöö peale 15. maid 12. mai direktor Anne Kalmus


Kool lähtub oma töö korraldamisel Haridusministeeriumi seisukohtadest ja Pärnu Linnavalitsuse kriisikomisjoni 28. aprilli otsusest.

 1. Peale  15. maid distantsõpe jätkub. Õpetajad jätkavad tavapäraselt õpiülesannete andmist ja videotundide läbiviimist. Koolil on kohustus jälgida nii palju kui võimalik õppekava täitmist. Õpetajal on õigus lõpetada alates 18. maist tunniplaanijärgne tegevus ning kuni õppeaasta lõpuni anda õpilastele üldpädevusi arendavaid  ja projektipõhiseid ülesandeid.
 2. Õpetajal on võimalus kokkuleppel lapsevanemaga kutsuda kooli kontaktõppetundidesse 1:1 neid õpilasi, kes ei ole distantsõppel õppematerjali omandamisega toime tulnud (näiteks erivajadustega õpilased, suvetöölised, lõpuklasside õpilased). Samas võib õpetaja organiseeerida 1:1 õpet ka videotundide vahendusel. Vajadusel on võimalus  õppetööd läbi viia kuni 10 õpilasega rühmades. See puudutab eelkõige lõpuklasside õpilasi.
 3. Aineõpetajad panevad aastahinded välja 1.- 5. juunini. Paralleelselt pakutakse õpilastele erinevaid alternatiivseid tegevusi.
 4. Õppeaasta viimane klassijuhatajatund toimub videotunnina 8. juunil. Paberkandjal klassitunnistused ja kiituskirjad antakse kätte septembris.
 5. 9. klasside õppetegevus kestab 5. juunini. Peale seda on võimalik õpetajatel tegeleda veel võlglastega.
 6. 9. klasside lõputunnistuste pidulik kätteandmine toimub 17. juunil (täpsem info klassjuhatajate ja huvijuhi käest).

 

Saadame edaspidi infot ka selle kohta, kuidas toimub õpikute ja laenutatud arvutite tagastamine.

Ootame jätkuvalt pöördumisi nende perede poolt, kes vajavad toiduabi. Üldist toidupakkide jagamist Pärnu LV otsusega ei tule.

Kool lähtub oma töö korraldamisel Haridusministeeriumi seisukohtadest ja Pärnu Linnavalitsuse kriisikomisjoni 28. aprilli otsusest.

 1. Peale  15. maid distantsõpe jätkub. Õpetajad jätkavad tavapäraselt õpiülesannete andmist ja videotundide läbiviimist. Koolil on kohustus jälgida nii palju kui võimalik õppekava täitmist. Õpetajal on õigus lõpetada alates 18. maist tunniplaanijärgne tegevus ning kuni õppeaasta lõpuni anda õpilastele üldpädevusi arendavaid  ja projektipõhiseid ülesandeid.
 2. Õpetajal on võimalus kokkuleppel lapsevanemaga kutsuda kooli kontaktõppetundidesse 1:1 neid õpilasi, kes ei ole distantsõppel õppematerjali omandamisega toime tulnud (näiteks erivajadustega õpilased, suvetöölised, lõpuklasside õpilased). Samas võib õpetaja organiseeerida 1:1 õpet ka videotundide vahendusel. Vajadusel on võimalus  õppetööd läbi viia kuni 10 õpilasega rühmades. See puudutab eelkõige lõpuklasside õpilasi.
 3. Aineõpetajad panevad aastahinded välja 1.- 5. juunini. Paralleelselt pakutakse õpilastele erinevaid alternatiivseid tegevusi.
 4. Õppeaasta viimane klassijuhatajatund toimub videotunnina 8. juunil. Paberkandjal klassitunnistused ja kiituskirjad antakse kätte septembris.
 5. 9. klasside õppetegevus kestab 5. juunini. Peale seda on võimalik õpetajatel tegeleda veel võlglastega.
 6. 9. klasside lõputunnistuste pidulik kätteandmine toimub 17. juunil (täpsem info klassjuhatajate ja huvijuhi käest).

 

Saadame edaspidi infot ka selle kohta, kuidas toimub õpikute ja laenutatud arvutite tagastamine.

Ootame jätkuvalt pöördumisi nende perede poolt, kes vajavad toiduabi. Üldist toidupakkide jagamist Pärnu LV otsusega ei tule.