Uudised

Kordaläinud projektõppepäev 28. märts õp Sirje Suurevälja


28. märtsil toimus Paikuse Koolis järjekordne projektõppepäev. Kooliperele olid klassiti ja kooliastmeti jagatud teemad, mida käsitleti läbi mitmete õppeainete lõimingu, erinevate õppemeetodite kaudu ja tavalistest õppetundides rakenduvatest tegevustest erinevalt. Klassid olid enamasti jagatud rühmadesse, millede teemakäsitlused omasid kindlaid eesmärke ja päeval käsitletu pidi kindlasti lõppema ka konkreetse väljundiga. Teemad olid väga erinevad. Algklassid pühendusid näiteks eelseisvatele ülestõusmispühadele, teine kooliaste tegutses teema Antiikolümpiamängud raames, kolmanda kooliastme teema oli aga Santa Maria. Näiteks see teema võimaldas lõimida nii ajaloo, geograafia, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, muusika, kunsti, kodunduse kui ka keeled. Õppetunde viisid koos läbi erinevate ainete õpetajad grupiti. Päeva lõpus toimus õpilastepoolne tagasiside andmine, mille tulemiga tutvumine lisas kindlust, et taolised projektõppepäevad on kasulikud ja noortele huvipakkuvad. Tegevused ja ainetekäsitlused, mis õpilastele meeldisid, olid erinevad. Kellele meeldis joonistada, kellele helidemaailma sukelduda, kes arvas, et nii õpitud võõrkeelsed sõnad jäid paremini meelde, kes nautis tavapärasest rohkemat liikumisvõimalust jne. Igaühele midagi. Tore oli tagasiside lehtedelt lugeda ka seda, et õpilaste arvates sai usinalt arendatud ka koostööoskust ja kõrva taha pandud mitmeid huvitavaid fakte. Kindlasti jätkame taoliste projektõppepäevadega ka tulevikus.

Rohkem fotosid Galeriis.
 

28. märtsil toimus Paikuse Koolis järjekordne projektõppepäev. Kooliperele olid klassiti ja kooliastmeti jagatud teemad, mida käsitleti läbi mitmete õppeainete lõimingu, erinevate õppemeetodite kaudu ja tavalistest õppetundides rakenduvatest tegevustest erinevalt. Klassid olid enamasti jagatud rühmadesse, millede teemakäsitlused omasid kindlaid eesmärke ja päeval käsitletu pidi kindlasti lõppema ka konkreetse väljundiga. Teemad olid väga erinevad. Algklassid pühendusid näiteks eelseisvatele ülestõusmispühadele, teine kooliaste tegutses teema Antiikolümpiamängud raames, kolmanda kooliastme teema oli aga Santa Maria. Näiteks see teema võimaldas lõimida nii ajaloo, geograafia, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, muusika, kunsti, kodunduse kui ka keeled. Õppetunde viisid koos läbi erinevate ainete õpetajad grupiti. Päeva lõpus toimus õpilastepoolne tagasiside andmine, mille tulemiga tutvumine lisas kindlust, et taolised projektõppepäevad on kasulikud ja noortele huvipakkuvad.

Tegevused ja ainetekäsitlused, mis õpilastele meeldisid, olid erinevad. Kellele meeldis joonistada, kellele helidemaailma sukelduda, kes arvas, et nii õpitud võõrkeelsed sõnad jäid paremini meelde, kes nautis tavapärasest rohkemat liikumisvõimalust jne. Igaühele midagi. Tore oli tagasiside lehtedelt lugeda ka seda, et õpilaste arvates sai usinalt arendatud ka koostööoskust ja kõrva taha pandud mitmeid huvitavaid fakte. Kindlasti jätkame taoliste projektõppepäevadega ka tulevikus.

Rohkem fotosid Galeriis.