Uudised

KOOLI SULGEMINE 12. märts direktor Anne Kalmus


Paikuse kool on alates esmaspäevast suletud.  See sulgemine tähendab seda, et õppetöö viiakse ümber distantsõppele.

Distantsõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni. Iga kahe nädala tagant teatatakse uutest otsustest - kas kooli uksed jäävad suletuks või mitte. 

Jälgida e-kooli kaudu aineõpetajate juhiseid õppetöö korraldamise osas.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms.

Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

 

Foto

Paikuse kool on alates esmaspäevast suletud.  See sulgemine tähendab seda, et õppetöö viiakse ümber distantsõppele.

Distantsõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni. Iga kahe nädala tagant teatatakse uutest otsustest - kas kooli uksed jäävad suletuks või mitte. 

Jälgida e-kooli kaudu aineõpetajate juhiseid õppetöö korraldamise osas.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms.

Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

 

Foto