Koolielu

VANEMATELE

 

Me muretseme selle üle, kelleks saab laps homme. Me unustame, et ta on keegi ka täna.

Stacia Tauscher

 


Kooli vastuvõtt

Esimesse klassi õppima asumine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord
ARNO
ARNO privaatsuspoliitika
ARNO kasutusjuhend lapsevanemale

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Täpsem info Pärnu linna kodulehel.

Paikuse huvihariduskeskuse kogupäevakooliga liitumise juhend.

10. märts   alustatakse elukohajärgsete põhikoolide määramist (aluseks elukohaandmed rahvastikuregistris 10. märtsi seisuga)
20. märts  

avalikustatakse ARNO-s lapsele määratud elukohajärgne põhikool

algab määratud põhikoolile vastuvõtutaotluste esitamine

20.03 –

10. 04
saab esitada koolivahetustaotlusi (otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 1. maiks)
10. aprill kui vanem ei ole lapsele elukohajärgseks kooliks määratud koolile 10. aprilliks vastuvõtutaotlust esitanud, siis võtab kool asjaolude selgitamiseks vanemaga ühendust ja teavitab sellest haridusosakonda
1. mai  kõikidele lastele on elukohajärgne põhikool määratud
  algab pärast 1. maid esitatud taotluste läbivaatamine ja koolide määramine
  algab taotluste vastuvõtt Pärnu linna kooli õppima asumiseks vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik