Uudised

Uus Erasmus+ projekt 21. november õp Kersti Rohtmets


Erasmus+ projekti Cultural Colors avakoosolek Hollandis

Projekti Cultural Colors tegevusvaldkonnaks on partnermaade kultuuripärandid, kirjandus ja muusika.

15.-19.11.2021 toimus koordinaatorkoolis (Stichtse Vrije School) Utrechtis, Hollandis avakoosolek. Kohtumisest võtsid osa partnerkoolide (Hispaania, Poola, Türgi, Eesti) koordinaatorid. Pandeemia tõttu lahkus projektist Sloveenia kool.

Koosolekutel arutati, räägiti läbi ja lepiti kokku projekti tegevused, kodutööd ja järgmiste kohtumiste ajad.

Projektis osalevad 13-15-aastased õpilased. Õpilaste kohtumised toimuvad Hollandis, Eestis ja Poolas, igalt maalt neli õpilast ja saatjateks kaks õpetajat. Õpilased elavad võõrustajate peredes.

Järgmine kohtumine toimub 19.-25.02. 2022 Hollandi koolis. Kohtumise teema on draama. Paikusele on oodata külalisi Hollandist, Hispaaniast, Poolast ja Türgist 15.-21.05.2022, teemaks on muusika. Poola kohtumine toimub järgmisel sügisel. Lepiti ka kokku, et kohtumistest osavõtjatel peab olema COVID-19 tõend.

Stichtse Vrije School on Waldorfi pedagoogikat rakendav kool. Õpetamisel lähtutakse Rudolf Steineri loodud pedagoogilisest filosoofiast. Koolis on 800 õpilast vanuses 14-18 aastat.

Utrechtis käis projekti koordinaator õp Kersti Rohtmets

Erasmus+ projekti Cultural Colors avakoosolek Hollandis

Projekti Cultural Colors tegevusvaldkonnaks on partnermaade kultuuripärandid, kirjandus ja muusika.

15.-19.11.2021 toimus koordinaatorkoolis (Stichtse Vrije School) Utrechtis, Hollandis avakoosolek. Kohtumisest võtsid osa partnerkoolide (Hispaania, Poola, Türgi, Eesti) koordinaatorid. Pandeemia tõttu lahkus projektist Sloveenia kool.

Koosolekutel arutati, räägiti läbi ja lepiti kokku projekti tegevused, kodutööd ja järgmiste kohtumiste ajad.

Projektis osalevad 13-15-aastased õpilased. Õpilaste kohtumised toimuvad Hollandis, Eestis ja Poolas, igalt maalt neli õpilast ja saatjateks kaks õpetajat. Õpilased elavad võõrustajate peredes.

Järgmine kohtumine toimub 19.-25.02. 2022 Hollandi koolis. Kohtumise teema on draama. Paikusele on oodata külalisi Hollandist, Hispaaniast, Poolast ja Türgist 15.-21.05.2022, teemaks on muusika. Poola kohtumine toimub järgmisel sügisel. Lepiti ka kokku, et kohtumistest osavõtjatel peab olema COVID-19 tõend.

Stichtse Vrije School on Waldorfi pedagoogikat rakendav kool. Õpetamisel lähtutakse Rudolf Steineri loodud pedagoogilisest filosoofiast. Koolis on 800 õpilast vanuses 14-18 aastat.

Utrechtis käis projekti koordinaator õp Kersti Rohtmets