Uudised

Tuleviku tegija 09. juuni õp Monika Vaher


Tuleviku tegija 2022

Paikuse Kool tunnustab Tuleviku tegija 2022 märgiga järgmisi kooli huvihariduses ja -tegevuses silma paistnud õpilasi:

Marta Akk 4.b

Tantsuline eneseväljendus

Marta näol on tegu väga pühendunud ja sihikindla neiuga, kes vaatamata potentsiaalsetele takistustele jõuab alati soovitud eesmärgini. Esitaja õpetaja Gerti Marus.

Miia Hein 6.c

Mirja Hein 6.c

Kertu Kasemaa 6.c

Kodutütred

Need neiud astusid Kodutütarde organisatsiooni 5 aastat tagasi, kui olid teises klassis. Kõik need viis aastat on nad olnud aktiivsed kodutütred, kes puuduvad ringitundidest haruharva. Ka koroonaaegne distantsõpe läbiti kohusetundlikult.

Rühma on nad esindanud erinevatel võistlustel.

4 aastat järjest osalesid nad kuni 12-aastaste kodutütarde ja noorkotkaste võistlusmatkal Porgandijaht, mille nad ühel korral võitsid (auhinnaks pääs vabariiklikule võistlusele maakonda esindama) ning kahel korral lõpetasid esikolmikus. Sel aastal osalesid nad esimest korda ka mitmepäevasel võistlusmatkal Sirge Siht, kust kogusid hulganisti kogemusi ja teadmisi tulevasteks aastateks.

Miia ja Mirja on osalenud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariiklikul olümpial.

Nende meeskonnatööoskused on väga heal tasemel, nad oskavad üksteise nõrkuste ja tugevustega arvestada ning märkavad oma kaaslasi. Niisamuti oskavad nad anda väga head tagasisidet, et milliseid teadmisi ja oskusi nad juhendaja abiga veel arendada soovivad. Nad tunnevad oma nõrkusi ja tugevusi ja neis põleb soov edasi areneda.

Ringkonnas on neid märgatud kui häid suhtlejaid, kes ka teiste rühmade noorte vastu on lahked ja avatud. Esitaja juhendaja Merilin Sepp.

Rianna Kõrboja 5.c

Sandra Lemvald 5.c

Disain ja tehnoloogia

Väga püüdlikud, töökad ja ettevõtlikud tüdrukud. Esitaja õp Oksana Johannes.

Meribel Malviste 7.b

Kunsti põhiõpe

Oma andekuse ja töökusega jõudis vabariiklikule kunstiolümpiaadile, kus saavutas 7. koha. Oli parim seitsmendik terves vabariigis. Esitajad õpetajad Monika Vaher ja Annika Oltre

Milana Hanson 1.b

Aurelia Timofejeva 1.b

Mette Mariin Pärnoja 1.a

Aktiivsed, kelle silmad säravad ning kel on teadmistepagas juba päris ilusasti olemas. Esitaja õpetaja Ingrid Lilles.

Alexander Rand 5.c

Puutöö

Osav käelistes tegevustes ja väga järjepidev. Võib ühe projekti kallal nokitseda kuude viisi. Esitaja õpetaja Einar Elbing.

Mart Vaar 2.b

6. koht Eesti noorte MV tavamales U10. Osales mõttespordi olümpiaadil 1.-4. klasside arvestuses 4 etapil online males ja parim tulemus 6. koht. Esitaja õpetaja Eiki Lehemets.

Pätrik Mölder 8.b

Kunsti põhiõpe, vormiõpetus

Loominguliselt mõtlev, sihikindel ja lahendusi otsiv tegija. Esitaja õpetaja Ene Tapfer.

Karmen Hinnosaar 1.a

Isikupärane ja hoolikas voolija. Esitaja õpetaja Ene Tapfer.

Samantha Thalen 3.c

Draama- ja loovusõpetus

Väga julge ja ettevõtlik. Tema uudishimulik meel ja tohutult suur õpihuvi aitas kiiresti tagada eesti keele oskuse. Samantha on osavõtlik ja alati tähelepanelik kaasõpilaste suhtes. Esitaja õpetaja Kristi Soondra.

Reliis Uibomäe 3.b

Draama- ja loovusõpetus

Kohusetundlik ja püüdlik. Särasilmselt julge ja ideederohke tütarlaps, kes suhtub kõikidesse tegevustesse väga pühendunult. Meie reklaamfilmi peaosatäitja. Esitaja õpetaja Kristi Soondra.

Liisbet Luhar 1.c

Kunstiring

Liisbet on alati rõõmsameelne ja valmis hoogsalt tegutsema, tema tööd on värvirõõmsad ja täis põnevaid detaile. Liisbet saavutas Tartu Kunstimuuseumi kunstikonkursil „Unistuste muuseum“ III koha (7-10aastaste vanusegrupis). Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Nora Markus 5.c

Kunsti põhiõpe, joonistamine

Nora otsib ja katsetab julgelt uusi kujutamisvõimalusi ning tulemuseks on põnevad lahendused ja fantaasiarikkad tööd. Nora saavutas esikoha Pärnu üldhariduskoolide kunstikonkursil 5. klasside arvestuses.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Grethe Kartsamaa 5.c

Kunsti põhiõpe, arvutigraafika

Grethe tehtud tööd on põhjalikult läbi mõeldud, jutustavad põnevaid lugusid ja näitavad meile fantaasiarikkaid maailmu.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Emili Aumeister 3.b

Kunsti huviala ettevalmistus

Emili on oma töödes põhjalik ja oskab hea tulemuse nimel pingutada. Emili märkab abivajajaid ja oskab kaaslastele hea nõu anda. Tema tööd on värvirõõmsad ja hoolega tehtud.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

 

Märgi kujunduse autoriks on kunsti põhiõppe õpilane Grethe Kartsamaa.

Tuleviku tegija 2022

Paikuse Kool tunnustab Tuleviku tegija 2022 märgiga järgmisi kooli huvihariduses ja -tegevuses silma paistnud õpilasi:

Marta Akk 4.b

Tantsuline eneseväljendus

Marta näol on tegu väga pühendunud ja sihikindla neiuga, kes vaatamata potentsiaalsetele takistustele jõuab alati soovitud eesmärgini. Esitaja õpetaja Gerti Marus.

Miia Hein 6.c

Mirja Hein 6.c

Kertu Kasemaa 6.c

Kodutütred

Need neiud astusid Kodutütarde organisatsiooni 5 aastat tagasi, kui olid teises klassis. Kõik need viis aastat on nad olnud aktiivsed kodutütred, kes puuduvad ringitundidest haruharva. Ka koroonaaegne distantsõpe läbiti kohusetundlikult.

Rühma on nad esindanud erinevatel võistlustel.

4 aastat järjest osalesid nad kuni 12-aastaste kodutütarde ja noorkotkaste võistlusmatkal Porgandijaht, mille nad ühel korral võitsid (auhinnaks pääs vabariiklikule võistlusele maakonda esindama) ning kahel korral lõpetasid esikolmikus. Sel aastal osalesid nad esimest korda ka mitmepäevasel võistlusmatkal Sirge Siht, kust kogusid hulganisti kogemusi ja teadmisi tulevasteks aastateks.

Miia ja Mirja on osalenud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste vabariiklikul olümpial.

Nende meeskonnatööoskused on väga heal tasemel, nad oskavad üksteise nõrkuste ja tugevustega arvestada ning märkavad oma kaaslasi. Niisamuti oskavad nad anda väga head tagasisidet, et milliseid teadmisi ja oskusi nad juhendaja abiga veel arendada soovivad. Nad tunnevad oma nõrkusi ja tugevusi ja neis põleb soov edasi areneda.

Ringkonnas on neid märgatud kui häid suhtlejaid, kes ka teiste rühmade noorte vastu on lahked ja avatud. Esitaja juhendaja Merilin Sepp.

Rianna Kõrboja 5.c

Sandra Lemvald 5.c

Disain ja tehnoloogia

Väga püüdlikud, töökad ja ettevõtlikud tüdrukud. Esitaja õp Oksana Johannes.

Meribel Malviste 7.b

Kunsti põhiõpe

Oma andekuse ja töökusega jõudis vabariiklikule kunstiolümpiaadile, kus saavutas 7. koha. Oli parim seitsmendik terves vabariigis. Esitajad õpetajad Monika Vaher ja Annika Oltre

Milana Hanson 1.b

Aurelia Timofejeva 1.b

Mette Mariin Pärnoja 1.a

Aktiivsed, kelle silmad säravad ning kel on teadmistepagas juba päris ilusasti olemas. Esitaja õpetaja Ingrid Lilles.

Alexander Rand 5.c

Puutöö

Osav käelistes tegevustes ja väga järjepidev. Võib ühe projekti kallal nokitseda kuude viisi. Esitaja õpetaja Einar Elbing.

Mart Vaar 2.b

6. koht Eesti noorte MV tavamales U10. Osales mõttespordi olümpiaadil 1.-4. klasside arvestuses 4 etapil online males ja parim tulemus 6. koht. Esitaja õpetaja Eiki Lehemets.

Pätrik Mölder 8.b

Kunsti põhiõpe, vormiõpetus

Loominguliselt mõtlev, sihikindel ja lahendusi otsiv tegija. Esitaja õpetaja Ene Tapfer.

Karmen Hinnosaar 1.a

Isikupärane ja hoolikas voolija. Esitaja õpetaja Ene Tapfer.

Samantha Thalen 3.c

Draama- ja loovusõpetus

Väga julge ja ettevõtlik. Tema uudishimulik meel ja tohutult suur õpihuvi aitas kiiresti tagada eesti keele oskuse. Samantha on osavõtlik ja alati tähelepanelik kaasõpilaste suhtes. Esitaja õpetaja Kristi Soondra.

Reliis Uibomäe 3.b

Draama- ja loovusõpetus

Kohusetundlik ja püüdlik. Särasilmselt julge ja ideederohke tütarlaps, kes suhtub kõikidesse tegevustesse väga pühendunult. Meie reklaamfilmi peaosatäitja. Esitaja õpetaja Kristi Soondra.

Liisbet Luhar 1.c

Kunstiring

Liisbet on alati rõõmsameelne ja valmis hoogsalt tegutsema, tema tööd on värvirõõmsad ja täis põnevaid detaile. Liisbet saavutas Tartu Kunstimuuseumi kunstikonkursil „Unistuste muuseum“ III koha (7-10aastaste vanusegrupis). Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Nora Markus 5.c

Kunsti põhiõpe, joonistamine

Nora otsib ja katsetab julgelt uusi kujutamisvõimalusi ning tulemuseks on põnevad lahendused ja fantaasiarikkad tööd. Nora saavutas esikoha Pärnu üldhariduskoolide kunstikonkursil 5. klasside arvestuses.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Grethe Kartsamaa 5.c

Kunsti põhiõpe, arvutigraafika

Grethe tehtud tööd on põhjalikult läbi mõeldud, jutustavad põnevaid lugusid ja näitavad meile fantaasiarikkaid maailmu.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

Emili Aumeister 3.b

Kunsti huviala ettevalmistus

Emili on oma töödes põhjalik ja oskab hea tulemuse nimel pingutada. Emili märkab abivajajaid ja oskab kaaslastele hea nõu anda. Tema tööd on värvirõõmsad ja hoolega tehtud.

Esitaja õpetaja Marju Rajasalu.

 

Märgi kujunduse autoriks on kunsti põhiõppe õpilane Grethe Kartsamaa.