Uudised

Tegus koolivaheaeg 06. jaanuar õp Sirje Suurevälja


Koolivaheaja üheks märksõnaks õpetajate jaoks oli kahepäevane sisukas ning töine koolitus, mis oli suunatud koolisisesele arendustegevusele. Üheskoos kuulati arendustegevusele suunatud õpiringide loomise põhimõtteid ja õpikogukondade töö praktikaid. Koolitajateks olid PhD Mari Karm - Tartu Ülikooli õppejõukoolituse peaspetsialist ning Kristi Mumm - Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õppejuht. Edasi jätkus töö oma kooli õpiringides, kus muuhulgas arutati arenguvestluste läbiviimise praktikaid, edasise töö korraldust ja muid vajaduspõhiseid probleeme.

Koolitust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Koolivaheaja üheks märksõnaks õpetajate jaoks oli kahepäevane sisukas ning töine koolitus, mis oli suunatud koolisisesele arendustegevusele. Üheskoos kuulati arendustegevusele suunatud õpiringide loomise põhimõtteid ja õpikogukondade töö praktikaid. Koolitajateks olid PhD Mari Karm - Tartu Ülikooli õppejõukoolituse peaspetsialist ning Kristi Mumm - Tartu Forseliuse Gümnaasiumi õppejuht. Edasi jätkus töö oma kooli õpiringides, kus muuhulgas arutati arenguvestluste läbiviimise praktikaid, edasise töö korraldust ja muid vajaduspõhiseid probleeme.

Koolitust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.