Uudised

PPA ja SMITi külastus 15. mai õp Kadri Haavandi


Valik 7. klassi õpilasi külastas Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri ning SMITi Lääne regiooni kontorit. PPA piirkonnapolitseinik Kerda Saagim tutvustas õpilastele erinevaid ametikohti politseis ning näitas koostöös erinevate spetsialistidega nii teenindusbürood kui arestimaja, samuti kohtuti patrullpolitseinikega, kes kirjeldasid oma tööpäevi. Õpilased said võimaluse tutvuda politseisõidukitega ning julgemad tegid isegi kongis tiiru. Lõpetuseks käidi ka SMITi ehk siseministeeriumi IT osakonna kontoris, kus tutvustati teenuseid ning selgitati, kuidas erinevad IT spetsialistid esmatähtsate teenuste andjatele igapäevaselt abiks on.

Valik 7. klassi õpilasi külastas Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri ning SMITi Lääne regiooni kontorit. PPA piirkonnapolitseinik Kerda Saagim tutvustas õpilastele erinevaid ametikohti politseis ning näitas koostöös erinevate spetsialistidega nii teenindusbürood kui arestimaja, samuti kohtuti patrullpolitseinikega, kes kirjeldasid oma tööpäevi. Õpilased said võimaluse tutvuda politseisõidukitega ning julgemad tegid isegi kongis tiiru. Lõpetuseks käidi ka SMITi ehk siseministeeriumi IT osakonna kontoris, kus tutvustati teenuseid ning selgitati, kuidas erinevad IT spetsialistid esmatähtsate teenuste andjatele igapäevaselt abiks on.