Uudised

Põhikooli lõpueksamid 28. mai õp Sirje Suurevälja


Põhikooli lõpetamiseks sooritab 9. kl õpilane 3 riigieksamit: eesti keel, matemaatika ja valikeksam, mille õpilane ise etteantud ainetest valib.

Eksamisessioon algas emakeele eksamiga. Nagu Paikuse Koolis tavaks, tõi kooli direktor eksamimaterjalide ümbriku eksamiruumi ja laskis iga klassi esindajal koos ümbriku lahti lõigata. Eksamitööle kiirelt pilku heites paistis sealt silma, et põhirõhk oligi sel aastal asetatud eesti keele tähtsusele meie elus.

Järgmine riigieksam - matemaatika, ootab järge 3. juunil ja valikeksam 9. juunil. Need, kes valisid inglise keele, sooritavad suulise osa eksamist vastavalt 10. või 11. juunil. Kõik eksamid algavad kell 10.00.

Head põrumist!

 

Põhikooli lõpetamiseks sooritab 9. kl õpilane 3 riigieksamit: eesti keel, matemaatika ja valikeksam, mille õpilane ise etteantud ainetest valib.

Eksamisessioon algas emakeele eksamiga. Nagu Paikuse Koolis tavaks, tõi kooli direktor eksamimaterjalide ümbriku eksamiruumi ja laskis iga klassi esindajal koos ümbriku lahti lõigata. Eksamitööle kiirelt pilku heites paistis sealt silma, et põhirõhk oligi sel aastal asetatud eesti keele tähtsusele meie elus.

Järgmine riigieksam - matemaatika, ootab järge 3. juunil ja valikeksam 9. juunil. Need, kes valisid inglise keele, sooritavad suulise osa eksamist vastavalt 10. või 11. juunil. Kõik eksamid algavad kell 10.00.

Head põrumist!