Uudised

Piloteerime kvaliteedijuhtimises 19. veebruar arendusjuht Talvi Kaja


2022. aastal usaldas Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) Hariduse Kvaliteediagentuurile (HAKA) Euroopa tõukefondidest rahastatava tegevuse „Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses“ elluviimise. Selle raames on kavandatud üldhariduse kvaliteedikriteeriumite ja nende hindamise põhimõtete väljatöötamine ja piloteerimine. 

HAKA kutsus Paikuse Kooli osalema üldhariduse kvaliteedihindamise pilootprojekti ning me võtsime selle kutse vastu koos veel viie kooliga.

15.-16. veebruaril toimus esimene koolitus kõigile Pärnu piirkonnas olevatele projektis osalevatele koolidele Paikuse Koolis.

2022. aastal usaldas Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) Hariduse Kvaliteediagentuurile (HAKA) Euroopa tõukefondidest rahastatava tegevuse „Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses“ elluviimise. Selle raames on kavandatud üldhariduse kvaliteedikriteeriumite ja nende hindamise põhimõtete väljatöötamine ja piloteerimine. 

HAKA kutsus Paikuse Kooli osalema üldhariduse kvaliteedihindamise pilootprojekti ning me võtsime selle kutse vastu koos veel viie kooliga.

15.-16. veebruaril toimus esimene koolitus kõigile Pärnu piirkonnas olevatele projektis osalevatele koolidele Paikuse Koolis.