Uudised

PAI õpetajate õppereis 15. mai õp Monika Vaher


12. mail toimus Paikuse Kooli huvihariduskeskuse õpetajate õppereis Tartusse tutvumaks Tartu Erakooli õppekorraldusega. Meie soov oli teada saada, kuidas on nende koolis lõimitud formaal- ja mitteformaalõpe ja kas huvihariduses omandatut arvestatakse ka üldhariduses.

Kooli asutaja ja nüüdne tiimijuht Marieta Venno rääkis meile kooli struktuurist ja eripäradest. Seejärel viis HuviTera õppedirektor Margo Metsoja meid ringkäigule. Kool ise asub neljas majas, meie olime Tähe TERAs. Sarnaselt meiega on hommikupoolikuti seal 1.-6. klasside tunnid ja edasi huviringid.

Anu Uusmaa LõunaTERAST jagas kogemusi ja hästi töötavaid viise, kuidas anda sõnalist tagasisidet nii, et see oleks üheselt mõistetav õpetajale, õpilasele ja vanemale.

Jäime sõiduga väga rahule, saime palju loovaid ja häid mõtteid.

Meie õppereisi toetas Pärnu Linnavalitsus.

Monika Vaher

Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht

12. mail toimus Paikuse Kooli huvihariduskeskuse õpetajate õppereis Tartusse tutvumaks Tartu Erakooli õppekorraldusega. Meie soov oli teada saada, kuidas on nende koolis lõimitud formaal- ja mitteformaalõpe ja kas huvihariduses omandatut arvestatakse ka üldhariduses.

Kooli asutaja ja nüüdne tiimijuht Marieta Venno rääkis meile kooli struktuurist ja eripäradest. Seejärel viis HuviTera õppedirektor Margo Metsoja meid ringkäigule. Kool ise asub neljas majas, meie olime Tähe TERAs. Sarnaselt meiega on hommikupoolikuti seal 1.-6. klasside tunnid ja edasi huviringid.

Anu Uusmaa LõunaTERAST jagas kogemusi ja hästi töötavaid viise, kuidas anda sõnalist tagasisidet nii, et see oleks üheselt mõistetav õpetajale, õpilasele ja vanemale.

Jäime sõiduga väga rahule, saime palju loovaid ja häid mõtteid.

Meie õppereisi toetas Pärnu Linnavalitsus.

Monika Vaher

Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht