Uudised

Õppekorraldus Huvihariduskeskuses alates 11.01.21 08. jaanuar õp Monika Vaher


Lähtuvalt valitsuse otsusest alustame huvihariduskeskuses kontakttundidega esmaspäevast, 11. jaanuarist vastavalt tunniplaanile. Arvestame kehtivate piirangutega:                     

- sisetingimustes tohib tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh juhendaja); 

- tegevusi läbi viies arvestame, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega;

- tagame desinfitseerimisvahendite olemasolu ja maskid neile, kes vanemad kui 12 aastat. 

Turvalisuse tagamiseks palume, et õpilane tuleks keskusesse võimalikult täpselt tunni alguse ajaks ja oleks terve. 

https://www.kriis.ee/et/uudised/13-maakonnas-jaavad-kehtima-piirangud-huviharidusele-noorsootoole-taiendoppele-ja-spordile

Lähtuvalt valitsuse otsusest alustame huvihariduskeskuses kontakttundidega esmaspäevast, 11. jaanuarist vastavalt tunniplaanile. Arvestame kehtivate piirangutega:                     

- sisetingimustes tohib tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh juhendaja); 

- tegevusi läbi viies arvestame, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega;

- tagame desinfitseerimisvahendite olemasolu ja maskid neile, kes vanemad kui 12 aastat. 

Turvalisuse tagamiseks palume, et õpilane tuleks keskusesse võimalikult täpselt tunni alguse ajaks ja oleks terve.