Uudised

Meie kooli matemaatikaõpetaja LIINA KIVISTO pälvis medali 05. detsember õp Sirje Suurevälja


5. detsembril täitus 130 aastat prof Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril TÜ Delta õppehoones prof G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal pälvis nimetatud medali ka meie kooli matemaatikaõpetaja Liina Kivisto. Palju õnne!

Vastsete laureaatidega kokku on prof G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal anti medaleid välja 32. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaa­siumi­õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas selle­koha­sed õppe­kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ette­valmista­mi­sega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

 

5. detsembril täitus 130 aastat prof Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus 3. detsembril TÜ Delta õppehoones prof G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal pälvis nimetatud medali ka meie kooli matemaatikaõpetaja Liina Kivisto. Palju õnne!

Vastsete laureaatidega kokku on prof G. Rägo nimeline medal antud 200 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osuta­mise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal anti medaleid välja 32. korda.

Prof. G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaa­siumi­õpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas selle­koha­sed õppe­kavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ette­valmista­mi­sega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.