Uudised

Meeleolukas keeltenädal 16. märts õp Sirje Suurevälja


Keeltenädal Paikuse Koolis oli üles ehitatud põhimõttel, et igal päeval saaks õpilased süvendatult ja veidi meeleolukamalt õppida ja tutvuda erinevate meie koolis õpitavate keeltega.


Esmaspäeval toimus VENE KEELE TÄHESTIKUPIDU 5.-6. klasside õpilastele. Vene keele õpetajad olid sel päeval vene rahvarõivais. Õpilastele tutvustati erinevaid vene mänguasju ja tarbeesemeid, lauldi klasside kaupa ja üheskoos, vaadati populaarseid vene multikaid.


Teisipäev oli  EMAKEELEPÄEV. 1.-3. klassidele korraldati  ilusa käekirja konkurss, 7.-9. klassidele etteütlus, et välja selgitada parim õigekirjanik. Veel toimus 4. klassidele koolisisene eesti keele olümpiaad.


Kolmapäev oli  INGLISE KEELE PÄEV. Ligi 500 õpilast kõikidest kooliastmetest osales erinevates keelepäeva tegevustes. Päev algas teise klassi õpilaste meeleoluka lauluga ning siis said viiendad klassid õppida ja tantsida šoti rahvatantse. Kaheksandad klassid moodustasid rühmad ja asusid fotojahile, saagiks olid fotodele püütud eessõnad, mis vormistati esitluseks. Viiendikud lahendasid ristsõnu ning kuuendad klassid võistlesid Briti viktoriinis. Parajaks pähkliks osutusid „bobby“ ja Larry, aga eks iga viktoriin annab uusi teadmisi. Kolmandad klassid ühendasid kiiruse ja teadmised põnevas Kahhooti lahingus ning seitsmendikud visualiseerisid joonistuste abil toiduretsepti ning said teiste rühmade retsepte inglise keeles tutvustada. Neljandikud said enda kätt hajrutada ilukirja peal. Üheksandikele tuleb aprillis külalisõpetaja Edmund Kauskas loengut pidama.


Neljapäev oli SLAAVI KEELTE PÄEV. Aulas toimus kahetunnine kontsert, kus lauludega astusid üles kõik õpilased 6.-9. klassini. Kontserdi avaakordi tegid meie koolis õppivad ukraina lapsed, kes esitasid kaks laulu - ukraina ja eesti keeles. Külalisesinejatena astusid üles Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased - meie kooli vilistlane Amiran Knjazevitš ja Artur Striž, kelle ukrainakeelse laulu esitus pälvis publiku marulise aplausi.

 

Keeltenädal Paikuse Koolis oli üles ehitatud põhimõttel, et igal päeval saaks õpilased süvendatult ja veidi meeleolukamalt õppida ja tutvuda erinevate meie koolis õpitavate keeltega.


Esmaspäeval toimus VENE KEELE TÄHESTIKUPIDU 5.-6. klasside õpilastele. Vene keele õpetajad olid sel päeval vene rahvarõivais. Õpilastele tutvustati erinevaid vene mänguasju ja tarbeesemeid, lauldi klasside kaupa ja üheskoos, vaadati populaarseid vene multikaid.


Teisipäev oli  EMAKEELEPÄEV. 1.-3. klassidele korraldati  ilusa käekirja konkurss, 7.-9. klassidele etteütlus, et välja selgitada parim õigekirjanik. Veel toimus 4. klassidele koolisisene eesti keele olümpiaad.


Kolmapäev oli  INGLISE KEELE PÄEV. Ligi 500 õpilast kõikidest kooliastmetest osales erinevates keelepäeva tegevustes. Päev algas teise klassi õpilaste meeleoluka lauluga ning siis said viiendad klassid õppida ja tantsida šoti rahvatantse. Kaheksandad klassid moodustasid rühmad ja asusid fotojahile, saagiks olid fotodele püütud eessõnad, mis vormistati esitluseks. Viiendikud lahendasid ristsõnu ning kuuendad klassid võistlesid Briti viktoriinis. Parajaks pähkliks osutusid „bobby“ ja Larry, aga eks iga viktoriin annab uusi teadmisi. Kolmandad klassid ühendasid kiiruse ja teadmised põnevas Kahhooti lahingus ning seitsmendikud visualiseerisid joonistuste abil toiduretsepti ning said teiste rühmade retsepte inglise keeles tutvustada. Neljandikud said enda kätt hajrutada ilukirja peal. Üheksandikele tuleb aprillis külalisõpetaja Edmund Kauskas loengut pidama.


Neljapäev oli SLAAVI KEELTE PÄEV. Aulas toimus kahetunnine kontsert, kus lauludega astusid üles kõik õpilased 6.-9. klassini. Kontserdi avaakordi tegid meie koolis õppivad ukraina lapsed, kes esitasid kaks laulu - ukraina ja eesti keeles. Külalisesinejatena astusid üles Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased - meie kooli vilistlane Amiran Knjazevitš ja Artur Striž, kelle ukrainakeelse laulu esitus pälvis publiku marulise aplausi.