Uudised

Loovtööde kaitsmine 27. mai õp Sirje Suurevälja


Selleaastase eksamiteperioodi Paikuse Koolis juhatas sisse 8. klasside loovtööde kaitsmine.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

Meie koolis on loovtööde teemade prioriteetideks olnud ürituste korraldamised ja esemete valmistamised. Teemad valivad õpilased ise välja juba sügisel ja kevadel tulebki siis komisjoni ette astuda ja oma tööprotsessi kirjeldada ning tulemusi demonstreerida. Ka sel aastal, vaatamata pikale distantsõppeperioodile, viisid õpilased läbi erinevaid toredaid üritusi nagu näiteks klassidevahelised mälumängud ja anekdootide esitamise võistlus, valmistasid kauneid mööbliesemed nagu näiteks uhke lilleriiul ja tegid palju muud huvitavat. Kogu aastaringse tegevuse vältel pidasid õpilased ka blogisid, kuhu kandsid sisse kõik tegevused ja analüüsisid oma edusamme ja puudujääke.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust. Tänaste kaheksandate klasside õpilaste tööde esitlus demonstreeris igati eesmärgi täitmist. Aitäh loovtööde juhendajatele! Edasi on noortel kindlasti juba hoopis kergem tulevikus ennast plaanipäraselt ja edukalt teostada.

 

Selleaastase eksamiteperioodi Paikuse Koolis juhatas sisse 8. klasside loovtööde kaitsmine.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

Meie koolis on loovtööde teemade prioriteetideks olnud ürituste korraldamised ja esemete valmistamised. Teemad valivad õpilased ise välja juba sügisel ja kevadel tulebki siis komisjoni ette astuda ja oma tööprotsessi kirjeldada ning tulemusi demonstreerida. Ka sel aastal, vaatamata pikale distantsõppeperioodile, viisid õpilased läbi erinevaid toredaid üritusi nagu näiteks klassidevahelised mälumängud ja anekdootide esitamise võistlus, valmistasid kauneid mööbliesemed nagu näiteks uhke lilleriiul ja tegid palju muud huvitavat. Kogu aastaringse tegevuse vältel pidasid õpilased ka blogisid, kuhu kandsid sisse kõik tegevused ja analüüsisid oma edusamme ja puudujääke.

Loovtöö eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust. Tänaste kaheksandate klasside õpilaste tööde esitlus demonstreeris igati eesmärgi täitmist. Aitäh loovtööde juhendajatele! Edasi on noortel kindlasti juba hoopis kergem tulevikus ennast plaanipäraselt ja edukalt teostada.