Uudised

Liikluskasvatus igas koolitunnis 01. märts õp Sirje Suurevälja


Koolivaheaja keskel toimus kõigile Paikuse kooli õpetajatele kooli aulas koolitus "Liikluskasvatuse läbiviimine üldhariduskoolides", kus pearõhk oli liiklusohutuse tagamise võimalikkusel koolis läbi teema lõimingu erinevates ainetes. Tutvustati õppevahendeid ja metoodilisi võtteid liikluskasvatuse läbiviimiseks ning korrati üle ka liiklusreegleid igapäevaliikluses.

 

Koolivaheaja keskel toimus kõigile Paikuse kooli õpetajatele kooli aulas koolitus "Liikluskasvatuse läbiviimine üldhariduskoolides", kus pearõhk oli liiklusohutuse tagamise võimalikkusel koolis läbi teema lõimingu erinevates ainetes. Tutvustati õppevahendeid ja metoodilisi võtteid liikluskasvatuse läbiviimiseks ning korrati üle ka liiklusreegleid igapäevaliikluses.