Uudised

Koolipere töövarjutas 16. veebruar õp Sirje Suurevälja


16. veebruaril toimus Paikuse Koolis töövarjupäev. Õpilased ja ka kõik õpetajad ning kooli juhtkond seadsid sel hommikul sammud mitte koolimaja poole, vaid suundusid mingisse eelnevalt kokkulepitud asutusse/töökohta, et seal uudistada, kuidas siis mujal tööd tehakse. Paljud õpilased varjutasid oma vanemaid, aga suunduti gruppidena koos ka erinevatesse asutustesse. Õpetajad varjutasid valdavalt oma kolleege teistes koolides. Paljudes kohtades saadi ka ise erinevate tööülesannete täitmist proovida. Päev oli omanäoline ja õpetlik.

16. veebruaril toimus Paikuse Koolis töövarjupäev. Õpilased ja ka kõik õpetajad ning kooli juhtkond seadsid sel hommikul sammud mitte koolimaja poole, vaid suundusid mingisse eelnevalt kokkulepitud asutusse/töökohta, et seal uudistada, kuidas siis mujal tööd tehakse. Paljud õpilased varjutasid oma vanemaid, aga suunduti gruppidena koos ka erinevatesse asutustesse. Õpetajad varjutasid valdavalt oma kolleege teistes koolides. Paljudes kohtades saadi ka ise erinevate tööülesannete täitmist proovida. Päev oli omanäoline ja õpetlik.