Uudised

Kahe rahvuslille mängud 20. november õp Sirje Suurevälja


Veelgi tõhusamaks Ukraina õpilaste integreerimiseks Eesti kooli pakkus Paikuse Kool koostöös Pärnu linna haridusosakonnaga sel õppeaastal välja ürituste sarja just Ukrainast tulnud õppuritele. Üritusi on plaanis kolm: koolidevaheline võistkondlik viktoriin, slaavi laulude päev ja lühinäidendite päev. Projekti kirjutas õp Sirje Suurevälja ja üritusi korraldatakse koostöös Paikuse Koolis õppivate Ukraina õpilaste ja õp Eve Tannebaumi loovtöörühmaga.
20. novembril toimus esimene üritus - viktoriin. Pärnu linnas õpib 284 Ukraina õpilast 12-s koolis. Viktoriinis osales 9 võistkonda kaheksast koolist.
Külalisi võtsid vastu Paikuse Kooli ukrainlased, tehes kaasmaalastele ka ekskursiooni koolihoones. Viktoriini vahepaladeks esinesid Paikuse Kooli õpilased. Ukrainast tulnud õpilased said omavahel tuttavaks läbi eestikeelsete tutvustuste ürituse alguses ja kringlilauas suheldes. Viktoriiniküsimused olid koostatud põhimõttel - tunne Eestimaad ja mäleta oma sünnimaad Ukrainat. Õpilaste teadmised Eesti kohta olid hämmastavalt head ja tulemused tasavägised. Võimalikust 40-st punktist said Pärnu Tammsaare Kool ja Pärnu Raeküla Kool koguni 39 punkti, neist ei jäänud ka maha Pärnu Mai Kool 38,5 ja Paikuse Kool 38 punktiga. Tublid olid ka Jõõpre Kool, Pärnu Ülejõe Kool, Pärnu Rääma Põhikool kahe võistkonnaga ja Pärnu Vanalinna Põhikool.
Ürituse lõpus vormisid osalenud oma hetkemuljed värvikirevateks plakatiteks, jagati tänukirju ja auhindu. Kõik viktoriinil osalenud koolid lubasid kindlasti ka järgmistel üritustel kohal olla.

 

Veelgi tõhusamaks Ukraina õpilaste integreerimiseks Eesti kooli pakkus Paikuse Kool koostöös Pärnu linna haridusosakonnaga sel õppeaastal välja ürituste sarja just Ukrainast tulnud õppuritele. Üritusi on plaanis kolm: koolidevaheline võistkondlik viktoriin, slaavi laulude päev ja lühinäidendite päev. Projekti kirjutas õp Sirje Suurevälja ja üritusi korraldatakse koostöös Paikuse Koolis õppivate Ukraina õpilaste ja õp Eve Tannebaumi loovtöörühmaga.
20. novembril toimus esimene üritus - viktoriin. Pärnu linnas õpib 284 Ukraina õpilast 12-s koolis. Viktoriinis osales 9 võistkonda kaheksast koolist.


Külalisi võtsid vastu Paikuse Kooli ukrainlased, tehes kaasmaalastele ka ekskursiooni koolihoones. Viktoriini vahepaladeks esinesid Paikuse Kooli õpilased. Ukrainast tulnud õpilased said omavahel tuttavaks läbi eestikeelsete tutvustuste ürituse alguses ja kringlilauas suheldes. Viktoriiniküsimused olid koostatud põhimõttel - tunne Eestimaad ja mäleta oma sünnimaad Ukrainat. Õpilaste teadmised Eesti kohta olid hämmastavalt head ja tulemused tasavägised. Võimalikust 40-st punktist said Pärnu Tammsaare Kool ja Pärnu Raeküla Kool koguni 39 punkti, neist ei jäänud ka maha Pärnu Mai Kool 38,5 ja Paikuse Kool 38 punktiga. Tublid olid ka Jõõpre Kool, Pärnu Ülejõe Kool, Pärnu Rääma Põhikool kahe võistkonnaga ja Pärnu Vanalinna Põhikool.
Ürituse lõpus vormisid osalenud oma hetkemuljed värvikirevateks plakatiteks, jagati tänukirju ja auhindu. Kõik viktoriinil osalenud koolid lubasid kindlasti ka järgmistel üritustel kohal olla.