Uudised

Huvihariduskeskuse PAI info 22. veebruar õp Monika Vaher


Vabariigi valitsuse otsusel on alates 22. veebruarist kaheks nädalaks kehtestatud piirangud huviharidusele ja huvitegevusele nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud (alates 22.02 – 07.03).

Alates 22. veebruarist 2021. a on lubatud üksnes individuaaltegevus või individuaaltreening, sealhulgas juhendajaga või partneriga ning teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Õues huvitegevuse ja huvihariduse läbiviimisel peab olema jätkuvalt tagatud, et isikuid ei oleks rühmas rohkem kui 50. Tagada tuleb, et kuni 50-inimeselised rühmad ei puutuks kokku teiste rühmadega.

Piirangut ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolide nende õpilaste puhul, kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones ja kes õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata piirangut koolieelses lasteasutuses, kui tegevust või treeningut viiakse läbi sama lasteaia rühma lastega, kes iga päev kokku puutuvad.

Seetõttu ei saa me 1. märtsist alustada tavapärase õppetööga. Juhised õppimiseks, õppevormi (õuetund, rühmatund, individuaalõpe või distantsõpe) kohta, õppemeetodid, vahendid/keskkonnad saavad õpilased e-kooli kaudu oma rühma õpetajatelt.

Vabariigi valitsuse otsusel on alates 22. veebruarist kaheks nädalaks kehtestatud piirangud huviharidusele ja huvitegevusele nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus vähemalt kahel järgmisel nädalal lubatud (alates 22.02 – 07.03).

Alates 22. veebruarist 2021. a on lubatud üksnes individuaaltegevus või individuaaltreening, sealhulgas juhendajaga või partneriga ning teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Õues huvitegevuse ja huvihariduse läbiviimisel peab olema jätkuvalt tagatud, et isikuid ei oleks rühmas rohkem kui 50. Tagada tuleb, et kuni 50-inimeselised rühmad ei puutuks kokku teiste rühmadega.

Piirangut ei kohaldata õppekavavälisele tegevusele üldhariduskoolide nende õpilaste puhul, kellel on käesoleva korraldusega lubatud viibida õppehoones ja kes õpivad samas klassis. Samuti ei kohaldata piirangut koolieelses lasteasutuses, kui tegevust või treeningut viiakse läbi sama lasteaia rühma lastega, kes iga päev kokku puutuvad.

Seetõttu ei saa me 1. märtsist alustada tavapärase õppetööga. Juhised õppimiseks, õppevormi (õuetund, rühmatund, individuaalõpe või distantsõpe) kohta, õppemeetodid, vahendid/keskkonnad saavad õpilased e-kooli kaudu oma rühma õpetajatelt.