Uudised

Huvihariduskeskuse info 09. märts õp Monika Vaher


Huvihariduskeskuse info

Eestis kehtestatakse alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud:

· huvitegevuses ja huvihariduses on siseruumides keelatud kõik tegevused;

· välitingimustes on kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe ja noorsootöö lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades.

Lähtudes piirangutest, otsustasime õppetöö Paikuse Kooli huvihariduskeskuses panna pausile 11.03-11.04.2020.

Märtsikuu eest osalustasu ei küsita, edasise tasu suuruse otsustame jooksvalt ja vastavalt olukorrale.

Küll jätkavad õpetajad distantsõppe ülesannete lisamist e-kooli. Nende tegemine on õpilastele vabatahtlik, püüame pakkuda vaheldust ja huvidest lähtuvat tegevust argipäeva.

Anne Kalmus

Paikuse Kooli direktor

Monika Vaher

Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht

Huvihariduskeskuse info

Eestis kehtestatakse alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud:

· huvitegevuses ja huvihariduses on siseruumides keelatud kõik tegevused;

· välitingimustes on kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe ja noorsootöö lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades.

Lähtudes piirangutest, otsustasime õppetöö Paikuse Kooli huvihariduskeskuses panna pausile 11.03-11.04.2020.

Märtsikuu eest osalustasu ei küsita, edasise tasu suuruse otsustame jooksvalt ja vastavalt olukorrale.

Küll jätkavad õpetajad distantsõppe ülesannete lisamist e-kooli. Nende tegemine on õpilastele vabatahtlik, püüame pakkuda vaheldust ja huvidest lähtuvat tegevust argipäeva.

Anne Kalmus

Paikuse Kooli direktor

Monika Vaher

Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht