Uudised

Huvihariduskeskuse info 04. märts õp Monika Vaher


Huvihariduskeskuse INFO

Õppetöö korraldamisel huvihariduskeskuses arvestame piirangutega:

· Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus lubatud 28. märtsini.

· Lubatud on üksnes individuaaltegevus või individuaaltreening, sealhulgas juhendajaga või partneriga ning teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti sama lasteaiarühma lastele, kes on igapäevaselt koos samas rühmas ja nendele õpilastele, kellel on lubatud õppehoonetes viibida ja kes õpivad samas klassis, kuna puutuvad niigi igapäevaselt kokku.

· Õues huvitegevuse ja huvihariduse läbiviimisel peab olema jätkuvalt tagatud, et isikuid ei oleks rühmas rohkem kui 10, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Juhised õppimiseks, õppevormi (õuetund, rühmatund hajutatuna, individuaalõpe või distantsõpe), õppemeetodid, vahendid/keskkonnad saavad õpilased e-kooli kaudu oma rühma õpetajatelt.

Huvihariduskeskuse INFO

Õppetöö korraldamisel huvihariduskeskuses arvestame piirangutega:

· Laste, noorte ja täiskasvanute huvihariduses, huvitegevuses, täiendkoolitusel, täiendõppel, noorsootöös ning sportimisel ei ole rühmaviisiline tegevus lubatud 28. märtsini.

· Lubatud on üksnes individuaaltegevus või individuaaltreening, sealhulgas juhendajaga või partneriga ning teiste isikutega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti sama lasteaiarühma lastele, kes on igapäevaselt koos samas rühmas ja nendele õpilastele, kellel on lubatud õppehoonetes viibida ja kes õpivad samas klassis, kuna puutuvad niigi igapäevaselt kokku.

· Õues huvitegevuse ja huvihariduse läbiviimisel peab olema jätkuvalt tagatud, et isikuid ei oleks rühmas rohkem kui 10, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Juhised õppimiseks, õppevormi (õuetund, rühmatund hajutatuna, individuaalõpe või distantsõpe), õppemeetodid, vahendid/keskkonnad saavad õpilased e-kooli kaudu oma rühma õpetajatelt.