Uudised

Erasmus+ uus projekt Next-Gen 02. november õp Kersti Rohtmets


Erasmus+ projekti uus algus Prantsusmaal

Erasmus+ projekti Next-Gen in Europe of 2020’s esimest kohtumist pidime ootama terve aasta. Nüüd, sügisvaheajal, said partnerkoolid kokku Prantsusmaal, Pariisi eeslinnas Palaiseaus. Vastuvõtjaks oli kutsehariduskool Lucée Polyvalent Henri Poincaré, kus koolitatakse sotsiaaltöötajaid ja õpetatakse ka ärijuhtimist.

Projekti käigus tegeletakse erinevate õpetamismeetoditega võõrkeelte õpetamisel. Kodutööna pidi iga partner ette valmistama esitluse juba varem kokkulepitud teemal. Itaallased esitlesid CLIL meetodit, näitasid, kuidas on võimalik siduda võõrkeelt ja mõnda teist õppeainet, nt ajalugu. Hispaanlased tutvustasid ümberpööratud klassiruumi metoodikat, belglased draama rakendamist tunnis. Türklased ja eestlased demonstreerisid erinevate IT keskkondade kasutamise võimalusi.

Koosolekutel räägiti läbi ja lepiti kokku edasiste ülesannete teostajad. Projekt kestab kaks aastat. Ees on veel viis kohtumist, millest üks kohtumine on Paikusel. Kolmest mujal (Itaalias, Hispaanias ja Belgias) toimuvast kohtumisest saavad osa võtta neli õpilast (13-15 a) ja kaks õpetajat igast partnerriigist. Õpilased majutatakse peredesse. Seega tuleb igal partneril vastu võtta 16 õpilast. Ühiselt lepiti ka kokku, et kohtumistel osalejatel peab olema COVID-19 pass.

Järgmine kohtumine toimub 6.-12.02.2022.

Paikusele tulevad külalised Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Belgiast ja Türgist 26.03.-01.04.2023.

Prantsusmaal käisid õpetajad Kersti Rohtmets ja Sirle Varkentin.

 

õp Kersti Rohtmets

projekti koordinaator

Erasmus+ projekti uus algus Prantsusmaal

Erasmus+ projekti Next-Gen in Europe of 2020’s esimest kohtumist pidime ootama terve aasta. Nüüd, sügisvaheajal, said partnerkoolid kokku Prantsusmaal, Pariisi eeslinnas Palaiseaus. Vastuvõtjaks oli kutsehariduskool Lucée Polyvalent Henri Poincaré, kus koolitatakse sotsiaaltöötajaid ja õpetatakse ka ärijuhtimist.

Projekti käigus tegeletakse erinevate õpetamismeetoditega võõrkeelte õpetamisel. Kodutööna pidi iga partner ette valmistama esitluse juba varem kokkulepitud teemal. Itaallased esitlesid CLIL meetodit, näitasid, kuidas on võimalik siduda võõrkeelt ja mõnda teist õppeainet, nt ajalugu. Hispaanlased tutvustasid ümberpööratud klassiruumi metoodikat, belglased draama rakendamist tunnis. Türklased ja eestlased demonstreerisid erinevate IT keskkondade kasutamise võimalusi.

Koosolekutel räägiti läbi ja lepiti kokku edasiste ülesannete teostajad. Projekt kestab kaks aastat. Ees on veel viis kohtumist, millest üks kohtumine on Paikusel. Kolmest mujal (Itaalias, Hispaanias ja Belgias) toimuvast kohtumisest saavad osa võtta neli õpilast (13-15 a) ja kaks õpetajat igast partnerriigist. Õpilased majutatakse peredesse. Seega tuleb igal partneril vastu võtta 16 õpilast. Ühiselt lepiti ka kokku, et kohtumistel osalejatel peab olema COVID-19 pass.

Järgmine kohtumine toimub 6.-12.02.2022.

Paikusele tulevad külalised Itaaliast, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Belgiast ja Türgist 26.03.-01.04.2023.

Prantsusmaal käisid õpetajad Kersti Rohtmets ja Sirle Varkentin.

 

õp Kersti Rohtmets

projekti koordinaator