Uudised

Eksamisessiooni selgroog murtud 06. juuni õppejuht Angela Taggo


9. kl eksamisessioon on täies hoos. Eelmisel nädalal toimus kohustuslik emakeeleeksam. Nüüdseks on tööd parandatud ja õpetajate hinnang oli - väga hästi sooritatud!

Täna tuli pead murda matemaatikas. Ühel fotodest õpilased õnnelikult eksamitöid ümbrikust lahti lõikamas. Õpetaja Hulda Larini tore luuletus/juhis eksami sissejuhatuseks ja siis asuti usinalt tööle juba 180 minutiks.

Jäänud on veel kõige lihtsam - valikeksam, mille said õpilased ise valida etteantud ainete nimistust.

Jõudu koolilõpetajatele!

 

Fotode autor õp Kivisto

9. kl eksamisessioon on täies hoos. Eelmisel nädalal toimus kohustuslik emakeeleeksam. Nüüdseks on tööd parandatud ja õpetajate hinnang oli - väga hästi sooritatud!

Täna tuli pead murda matemaatikas. Ühel fotodest õpilased õnnelikult eksamitöid ümbrikust lahti lõikamas. Õpetaja Hulda Larini tore luuletus/juhis eksami sissejuhatuseks ja siis asuti usinalt tööle juba 180 minutiks.

Jäänud on veel kõige lihtsam - valikeksam, mille said õpilased ise valida etteantud ainete nimistust.

Jõudu koolilõpetajatele!

 

Fotode autor õp Kivisto