Uudised

Eesti Vabariigi sünnipäevanädal Paikuse põhikoolis 24. veebruar õp Sirje Suurevälja


Isamaa sünnipäevanädal möödus Paikuse Põhikoolis kiirelt ja tegusalt. Harjutati tantse ja laule, mida aktustel esitada, koostati menüüd, triigiti laudlinu ja kaunistati koolimaja. Tõsine töö käis ka kooli aulas, kus paigaldati tribüünidele uued soliidsed ja mugavad toolid. Eesti - see olemegi ju meie ise ja kingitused on sünnipäeval igati päevakohased. Uued toolid kooli aulasse oli vahva kink ning EV aastapäevale pühendatud aktustel saigi siis koolipere esimest korda neil istuda ja eeskavu nautida.

21. veebruaril toimusid koolis aktused, mälumäng, pidulik hommikusöök ning kooli direktori pidulik vastuvõtt ehk kätlemistseremoonia, kuhu seekord tuldi kutsetega. Kutsutud olid parimad III kooliastme õppurid, sportlased, aktiivsed koolielu edendajad, kodutütred ja noorkotkad ning loomulikult ka pedagoogiline personal. Kätlemistseremoonial said kõik kutsutud käe pihku suruda kooli direktoril Anne Kalmusel ja Paikuse osavallajuhil Kuno Erkmannil. Direktori vastuvõtt oli seekord piduliku lõuna nägu ja pidulised istusid kaetud laudade taga, kust kõige kiiremini rändasid suhu traditsioonilised kiluvõileivad.

Kooli direktor tänas ja autasustas parimaid ning meeleolu lõi ka üllatuskülaline - noor andekas lauljatar Marianne Leibur. Esimestel aktustel esines koos oma õpilastega külalisesinejana hr Olavi Kõrre, kes oli ka hümni eeslauljaks.

Direktor Anne Kalmuse pidupäevakõne oli kantud küsimusest "Kes on minu inimesed?" Katkend kõnest: Minu Eestis elavad inimesed, kelle jaoks parimad asjad maailmas ei ole asjad. Iga inimene näeb neid asju oma silmade, mõistuse ja südamega. Minu Eestis on au sees tarkus. Tarkus ei ole seesama, mis teadmised, aga tarkusel on omadus, mis avab tee teadmistele ja oskuse neid hinnata. Tarkus ei ole õpitav, seda tuleb otsida ja leida. Minu Eestis on uhke olla oma ala meister. Meistriks ei sünnita, vaid meistriks saadakse järjepidevuse ja kannatlikkusega. Meistrid aitavad omakasupüüdmatult neid, kes on alles poolel teel meisterlikkuse poole. Minu Eestis on hoolivad, südamlikud ning optimistlikud inimesed, kes ei sea enda soove ja vajadusi alati esikohale, vaid kuulavad ka teisi, ega halvusta nende töid ning tegemisi.

Sünnipäevanädalasse mahtus veel ka 23. veebruaril Pärnus toimunud rongkäik ning 24. veebruari hommikune lipuheiskamistseremoonia kooliesisel lipuplatsil, milledes samuti Paikuse koolipere kaasa lõi.

õp Sirje Suurevälja

Foto: Maris Niin

Isamaa sünnipäevanädal möödus Paikuse Põhikoolis kiirelt ja tegusalt. Harjutati tantse ja laule, mida aktustel esitada, koostati menüüd, triigiti laudlinu ja kaunistati koolimaja. Tõsine töö käis ka kooli aulas, kus paigaldati tribüünidele uued soliidsed ja mugavad toolid. Eesti - see olemegi ju meie ise ja kingitused on sünnipäeval igati päevakohased. Uued toolid kooli aulasse oli vahva kink ning EV aastapäevale pühendatud aktustel saigi siis koolipere esimest korda neil istuda ja eeskavu nautida.

21. veebruaril toimusid koolis aktused, mälumäng, pidulik hommikusöök ning kooli direktori pidulik vastuvõtt ehk kätlemistseremoonia, kuhu seekord tuldi kutsetega. Kutsutud olid parimad III kooliastme õppurid, sportlased, aktiivsed koolielu edendajad, kodutütred ja noorkotkad ning loomulikult ka pedagoogiline personal. Kätlemistseremoonial said kõik kutsutud käe pihku suruda kooli direktoril Anne Kalmusel ja Paikuse osavallajuhil Kuno Erkmannil. Direktori vastuvõtt oli seekord piduliku lõuna nägu ja pidulised istusid kaetud laudade taga, kust kõige kiiremini rändasid suhu traditsioonilised kiluvõileivad.

Kooli direktor tänas ja autasustas parimaid ning meeleolu lõi ka üllatuskülaline - noor andekas lauljatar Marianne Leibur. Esimestel aktustel esines koos oma õpilastega külalisesinejana hr Olavi Kõrre, kes oli ka hümni eeslauljaks.

Direktor Anne Kalmuse pidupäevakõne oli kantud küsimusest "Kes on minu inimesed?" Katkend kõnest: Minu Eestis elavad inimesed, kelle jaoks parimad asjad maailmas ei ole asjad. Iga inimene näeb neid asju oma silmade, mõistuse ja südamega. Minu Eestis on au sees tarkus. Tarkus ei ole seesama, mis teadmised, aga tarkusel on omadus, mis avab tee teadmistele ja oskuse neid hinnata. Tarkus ei ole õpitav, seda tuleb otsida ja leida. Minu Eestis on uhke olla oma ala meister. Meistriks ei sünnita, vaid meistriks saadakse järjepidevuse ja kannatlikkusega. Meistrid aitavad omakasupüüdmatult neid, kes on alles poolel teel meisterlikkuse poole. Minu Eestis on hoolivad, südamlikud ning optimistlikud inimesed, kes ei sea enda soove ja vajadusi alati esikohale, vaid kuulavad ka teisi, ega halvusta nende töid ning tegemisi.

Sünnipäevanädalasse mahtus veel ka 23. veebruaril Pärnus toimunud rongkäik ning 24. veebruari hommikune lipuheiskamistseremoonia kooliesisel lipuplatsil, milledes samuti Paikuse koolipere kaasa lõi.

õp Sirje Suurevälja

Foto: Maris Niin