Uudised

Distantsõpe, toidupakid 10. märts direktor Anne Kalmus


1. - 4. klasside õpilased jäävad alates 11. märtsist distantsõppele.

5. - 12. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel. Esialgu toimub valitsuse korralduse järgi distantsõpe 11. aprillini.

Distantsõpe toimub Paikuse Kooli distantsõppe korra alusel (Paikuse Kooli kodukord LISA 6).

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe jätkub koolis kontaktõppena (info lastevanematele HEV koordinaatorilt).

1. - 4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik viibida koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Infovahetus selles osas toimub klassijuhatajaga.

Aineõpetajatel on õigus kutsuda kontaktõppesse õpilasi, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Jooksev infovahetus toimub eKooli kaudu.

Kontaktõppesse kutsutud õpilased saavad koolilõunat ajavahemikus 11.00-12.00. Lisaeinet kell 13.00 ei pakuta.

Toidupakkide jagamine 1.- 4. klassidele toimub:

15.03  kell 10.00 -15.00 1. klassid

16.03 kell 10.00 - 15.00 2. klassid

17.03 kell 10.00 - 15.00 3. klassid

18.03 kell 10.00 - 15.00 4. klassid

Toidupakid saab kätte kooli peahoone valvelauast. Toidupakid on mõeldud kõikidele õpilastele.

 

1. - 4. klasside õpilased jäävad alates 11. märtsist distantsõppele.

5. - 12. klasside õpilased on jätkuvalt distantsõppel. Esialgu toimub valitsuse korralduse järgi distantsõpe 11. aprillini.

Distantsõpe toimub Paikuse Kooli distantsõppe korra alusel (Paikuse Kooli kodukord LISA 6).

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe jätkub koolis kontaktõppena (info lastevanematele HEV koordinaatorilt).

1. - 4. klasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik viibida koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel töötavate vanemate lapsi. Infovahetus selles osas toimub klassijuhatajaga.

Aineõpetajatel on õigus kutsuda kontaktõppesse õpilasi, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks.

Jooksev infovahetus toimub eKooli kaudu.

Kontaktõppesse kutsutud õpilased saavad koolilõunat ajavahemikus 11.00-12.00. Lisaeinet kell 13.00 ei pakuta.

Toidupakkide jagamine 1.- 4. klassidele toimub:

15.03  kell 10.00 -15.00 1. klassid

16.03 kell 10.00 - 15.00 2. klassid

17.03 kell 10.00 - 15.00 3. klassid

18.03 kell 10.00 - 15.00 4. klassid

Toidupakid saab kätte kooli peahoone valvelauast. Toidupakid on mõeldud kõikidele õpilastele.