Koolielu

VANEMATELE

 

Me muretseme selle üle, kelleks saab laps homme. Me unustame, et ta on keegi ka täna.

Stacia Tauscher

 


Õpilaspilet

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti duplikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga.

Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010. Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile.

Lapsevanem esitab kooli direktori nimele taotluse, kuhu märgib lapse nime, klassi ja põhjuse, miks vajatakse korduvat õpilaspiletit (õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud). Taotluse näidis.
Taotlusele lisada maksekorraldus.
Taotlusi ja maksekorraldusi võib esitada digitaalselt, aga võib ka paberkandjal klassijuhataja kätte anda.
Digitaalne taotlus koos maksekorraldusega saata kooli e-posti aadressile ppk@paikuse.ee

Edaspidi kantakse see kõik ARNO-sse üle, mis on veel arendamisel.

Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/  lehel isikustada.